carbetocine

Introductie

Carbetocine lijkt op het een lichaamseigen hormoon oxytocine. Het zorgt ervoor dat de baarmoeder samentrekt.

Artsen schrijven carbetocine voor na een bevalling om overmatig bloedverlies te voorkomen.


Werking

Abnormaal vaginaal bloedverlies

Na een keizersnede is er meer kans dat de baarmoeder zich niet uit zichzelf samentrekt. Samentrekken van de baarmoeder is nodig om het bloeden te stoppen. Als de baarmoeder niet vanzelf of niet voldoende samentrekt, kunt u te veel bloed verliezen. Carbetocine wordt gebruikt tegen bloedverlies na een keizersnede.

Carbetocine zorgt ervoor dat de baarmoeder zich samentrekt, waardoor het bloeden stopt. Het effect begint binnen twee minuten en houdt enkele uren aan.

Lees meer over abnormaal vaginaal bloedverlies


Bijwerkingen

Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen komen alleen voor tot enkele uren na de toediening.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Pijnlijke krampen in de onderbuik door samentrekken van de baarmoeder.
 • Misselijkheid en braken.
 • Verwijding van de bloedvaten. Dit kunt u merken aan opvliegers (rood hoofd en warmtegevoel), duizeligheid, hoofdpijn en hartkloppingen.
 • Trillende handen.
 • Jeukende huid.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Licht gevoel in het hoofd.
 • Pijn in de rug of op de borst.
 • Rillingen.
 • Kortademigheid.
 • Metaalsmaak in de mond.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Stoornissen in het hartritme, verhoogde bloeddruk. Vrouwen met ernstige hart-vaatziekten, te hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging mogen dit middel meestal niet gebruiken.
 • Vochtophoping in het lichaam. Dit is een ernstige bijwerking, te merken aan ongewone slaperigheid, lusteloosheid en hoofdpijn. Waarschuw bij deze verschijnselen meteen de arts. Bij mensen met epilepsie kan deze bijwerking een epileptische aanval oproepen. Mensen met epilepsie mogen dit middel meestal niet gebruiken.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, roodheid of benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?
De injectie wordt in het ziekenhuis door een verpleegkundige of arts toegediend.

Wanneer?
U krijgt de injectie meteen nadat de baby via een keizersnee is geboren.


Vergeten

Niet van toepassing.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET tijdens de zwangerschap. Het wekt weeën op en kan zo een voortijdige bevalling oproepen.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of kolf de melk tijdelijk af. Dit middel komt in de moedermelk. Het is niet bekend of het bijwerkingen bij het kind kan geven.


Stoppen

Dit medicijn is bedoeld voor eenmalige toediening na een keizersnee.


Handelsinformatie

Carbetocine is sinds 2006 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Pabal.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.