calciumgluconaat op de huid

Introductie

Calciumgluconaat op de huid bindt zich met het giftige fluorwaterstofzuur. Het kan hierdoor ernstige huidbeschadiging door fluorwaterstofzuur voorkomen. Het staat bij bepaalde beroepsgroepen ook wel bekend als HF-brandzalf.

Het is te gebruiken bij vergiftiging door fluorwaterstofzuur op de huid door een ongeluk.


Highlight

 • Calciumgluconaat-gel maakt het giftige fluorwaterstofzuur onschadelijk. Het voorkomt zo ernstige huidbeschadiging.
 • Bij vergiftiging door fluorwaterstofzuur op de huid, bijvoorbeeld door een ongeluk op het werk. Fluorwaterstofzuur wordt onder meer gebruikt om gevels en velgen schoon te maken.
 • Na het ongeluk: direct de huid spoelen met veel lauw stromend water, maximaal 5 minuten.
 • Daarna met een spatel een dikke laag (een halve centimeter) calciumgluconaatgel aanbrengen op de aangedane huid. Is de vloeistof op handen of voeten gekomen? Smeer de gel dan ook onder en op de nagels. En vul latex handschoenen met de gel en draag deze.
 • Na 2 minuten de laag wegspoelen en opnieuw een laag aanbrengen. Breng elke 2 minuten een nieuwe laag aan tot de pijn wegtrekt. Of tot er medische hulp aanwezig is. Laat de laatste laag op de huid indrogen.
 • Er zijn vrijwel geen bijwerkingen.


Werking

Vergiftiging

Fluorwaterstofzuur is zeer schadelijk op de huid, maar ook bij inademing en inslikken.

Het wordt bij bepaalde werkzaamheden gebruikt, bijvoorbeeld het reinigen van gevels, het etsen van glas of bepaalde chemische of technische processen. De mensen die deze werkzaamheden uitvoeren, hebben een risico op vergiftiging als het per ongeluk op hun huid terechtkomt.

Fluorwaterstofzuur wordt namelijk snel opgenomen via de huid. Het bindt zich aan calcium (kalk) in het lichaam en er ontstaat een sterk zuur. Het gevolg is een ernstige diepe huidbeschadiging.

Vergiftiging voorkomen
Mensen die met fluorwaterstofzuur moeten werken, moeten zichzelf goed beschermen met stevige rubberen handschoenen en werkkleding.

Fluorwaterstofzuur zit in heel veel soorten reinigings- en etsvloeistoffen, zoals in velgenreiniger, aluminium-beitsmiddel, cementsluier-verwijderaar, RVS beitsmiddelen en gevelreinigingsmiddelen. Mensen die met deze middelen werken, moeten uit voorzorg een of meer tubes calciumgluconaatgel in hun EHBO-koffer beschikbaar hebben.

Behandeling
Als u door een ongeluk toch fluorwaterstofzuur op de huid krijgt, moet u de huid direct spoelen met veel (lauw) stromend water. Direct daarna moet u calciumgluconaat-gel op de plek aanbrengen om het fluorwaterstofzuur uit de huid te trekken. Hierdoor vermindert u de ernst van de huidbeschadiging. U moet zo spoedig mogelijk naar een EHBO-post of arts gaan.

Lees meer over vergiftiging . "


Bijwerkingen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten, jeuk en roodheid.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Hoe?

 • Spoel direct de huid gedurende maximaal 5 minuten met veel lauw stromend water.
 • Breng daarna met een spatel een laag calciumgluconaat gel van een halve centimeter dik op het aangetaste gedeelte. Smeer de calciumgluconaat gel ook onder en op de nagels.
 • Spoel de laag na 2 minuten weg en breng een nieuwe halve-centimeter-dikke laag aan.
 • Herhaal dit tot de pijn weg is of totdat medische hulp ter plekke is.
 • De laatste laag op de huid laten indrogen.
 • Zijn de handen aangetast? Vul dan latex handschoenen met de gel en draag deze.
 • Sluit de tube goed af om bederf te voorkomen. U kunt dezelfde tube na openen nog 1 week gebruiken, daarna is hij niet meer houdbaar.

Hoelang?
Meestal zal de arts u adviseren na het ongeluk nog 3 tot 4 dagen de gel te smeren op de aangetaste plekken.


Vergeten

Niet van toepassing


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Er zijn geen beperkingen voor dit medicijn.


Wisselwerking

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Calciumgluconaat in tablet of capsule wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zonder nadelige gevolgen voor het kind. De gel zal daarom ook veilig zijn.


Stoppen

Als u te vroeg stopt, kan het fluorwaterstofzuur nog in de huid aanwezig zijn en schade aanrichten. Houd u dus aan de gebruiksaanwijzing en ga door met smeren totdat u door een arts wordt behandeld.


Handelsinformatie

Nee, u heeft geen recept nodig. U kunt dit medicijn alleen in de apotheek kopen. Uw apotheek controleert of het geschikt voor u is en of het samengaat met uw andere medicijnen.

Calciumgluconaatgel op de huid is sinds vele jaren internationaal op de markt.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.