U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

calciumfosfaat met vitamine D

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, diarree en buikpijn

    Raadpleeg uw arts, als u hier last van heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Nierstenen. Raadpleeg uw arts als u ooit nierstenen heeft gehad. U heeft hier dan meer kans op.

    U vermindert deze kans als u voldoende water of thee drinkt, minimaal 2 liter per dag verspreid over de dag.

  • Overgevoeligheid. Dit kunt u merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid of flauwvallen. Waarschuw dan meteen een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden, en alleen bij langdurig gebruik (maanden) van hogere doseringen

  • Te veel calcium in het bloed, vooral als u een verminderde nier- of schildklierwerking heeft. Heeft u plotseling gebrek aan eetlust, spierzwakte, braken, verstopping, hevige dorst en moet u veel plassen? Waarschuw dan uw arts. Deze verschijnselen kunnen duiden op te veel calcium. Bij dialysepatiënten zal het bloed regelmatig op te veel calcium worden gecontroleerd.

  • Teveel fosfaat in het bloed. Dialysepatiënten mogen dit medicijn niet gebruiken, omdat dit medicijn bij hen teveel fosfaat in het bloed kan geven. Daardoor kunt u klachten krijgen zoals rode ogen, jeuk, botpijn en hart- en vaatziekten.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP