calciumfosfaat met vitamine D

Introductie

Calcium (kalk) is belangrijk voor de opbouw en stevigheid van botten en gebit.

Vitamine D (colecalciferol) zorgt voor de opname van calcium en fosfaat uit het voedsel. Calcium en fosfaat zijn nodig voor een goede opbouw van botten en gebit.

De combinatie calciumfosfaat en colecalciferol wordt gebruikt bij een tekort aan calcium en vitamine D en bij botontkalking.


Highlight

 • Calcium (kalk) is nodig voor de botten en het gebit. Vitamine D (colecalciferol) zorgt dat u calcium en fosfaat uit voedsel kunt opnemen.
 • Bij een tekort aan calcium en vitamine D, botontkalking (osteoporose) of om het te voorkomen bij mensen die daar een grote kans op hebben. Zoals sommige vrouwen na de overgang en mensen die lang bijnierschorshormonen gebruiken.
 • Na enkele maanden heeft u minder kans op botbreuken. Meestal gebruikt u dit middel meerdere jaren.
 • Het poeder oplossen in een glas water. Drink het daarna meteen op.
 • Kies een vaste innametijd, het liefst bij de avondmaaltijd. Let er wel op dat u geen graanproducten, zemelen, rabarber of spinazie samen met calciumfosfaat gebruikt. Dit maakt dat calcium minder goed wordt opgenomen.
 • U kunt misselijk worden of verstopping, diarree of buikpijn krijgen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Heeft u ooit nierstenen gehad? Overleg dan met uw arts. U heeft hier meer kans op. U vermindert de kans op nierstenen als u minstens 2 liter vocht drinkt, verspreid over de dag.
 • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u calciumfosfaat met vitamine D veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.


Werking

Vitamine- en mineralengebrek

Voor voldoende vitamines en mineralen heeft u dagelijks gemiddeld tweehonderd gram groente en twee stuks fruit nodig. Ook volkorenproducten, vlees en vis bevatten belangrijke vitamines en mineralen. De meeste mensen krijgen voldoende vitamines en mineralen binnen via hun voedsel. Calcium zit onder andere melk(producten), groenten, noten en peulvruchten. Vitamine D zit in vette vissoorten en dierlijk vet. Het is ook toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten. 

Oorzaken
Calcium (kalk) is belangrijk voor de opbouw en stevigheid van botten en gebit. Calcium is ook nodig voor de bloedstolling, het samentrekken van de spieren, een goede werking van het zenuwstelsel en voor de aanmaak van verschillende soorten enzymen en hormonen. Colecalciferol is een vorm van vitamine D. Vitamine D zorgt voor de opname van kalk en fosfaat uit het voedsel. Te weinig calcium of vitamine D in het voedsel is meestal nooit de enige oorzaak van een tekort. Meestal is er sprake van:

 • Een verminderde bijschildklierwerking. Er is een evenwicht tussen de hoeveelheid vitamine D, calcium (kalk), fosfaat en bijschildklierhormoon. Mensen met een verminderde bijschildklierwerking produceren onvoldoende of geen bijschildklierhormoon.
 • Nierziekten. Bij mensen met nierfunctiestoornissen is het evenwicht tussen calcium (kalk), fosfaat, vitamine D en bijschildklierhormonen in het bloed verstoord.
 • Een aandoening waardoor calcium en vitamine D minder makkelijk uit het voedsel opgenomen kan worden.

Verschijnselen
Meestal merkt u een tekort aan calcium of vitamine D niet of nauwelijks op. Bij een ernstig tekort in het lichaam kunt u last krijgen van spierkrampen, spierzwakte, spierpijn, botpijn en botbreuken door verzwakte botten.

Werking
Dit middel vult het tekort aan calcium en vitamine D in het lichaam aan. De verschijnselen van het tekort verdwijnen in enkele weken tot maanden.

Lees meer over vitamine- en mineralengebrek . "

Botontkalking

Verschijnselen
Bij botontkalking (osteoporose) worden de botten brozer. Ze breken eerder en de wervels van de ruggengraat zakken in. U merkt zelf niet dat u botontkalking heeft. De arts kan met een botdichtheidsonderzoek bekijken hoe stevig de botten zijn.

Oorzaken
Botontkalking ontstaat doordat de botten te weinig calcium (kalk) opnemen. Er hoort een voortdurend evenwicht te zijn tussen aanmaak en afbraak van botten. Bij botontkalking (osteoporose) is de afbraak sterker dan de aanmaak.

Wanneer kan botontkalking ontstaan?
Botontkalking kan ontstaan onder verschillende omstandigheden. De belangrijkste zijn de volgende.

 • Hogere leeftijd. Vanaf ongeveer 45-jarige leeftijd is de aanmaak van botten minder dan de afbraak. Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen, maar mannen hebben over het algemeen sterkere botten dan vrouwen, waardoor ze minder snel last hebben van botontkalking.
 • De overgang bij vrouwen. Het lichaam maakt dan minder oestrogenen aan. Oestrogenen zijn vrouwelijke geslachtshormonen die ook zorgen voor een evenwicht tussen de aanmaak en de afbraak van botweefsel. Hoe minder oestrogenen, hoe zwakker de botten.
 • Verwijdering van de eierstokken bij vrouwen, aangezien de eierstokken oestrogenen aanmaken, die meehelpen bij de botopbouw.
 • Gebruik van veel bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals prednison, gedurende langere tijd of bepaalde medicijnen die gebruikt worden bij borstkanker en prostaatkanker. Deze hebben botontkalking als bijwerking.
 • Te weinig beweging. Beweging stimuleert de botopbouw.
 • Te weinig vitamine D. Vitamine D zorgt dat de botten calcium opnemen. Het wordt onder invloed van zonlicht in de huid gemaakt. Als u weinig in de buitenlucht komt, heeft u kans op te weinig vitamine D.

Werking
Dit medicijn vult een tekort aan calcium en vitamine D aan. Vitamine D zorgt dat de botten meer calcium opnemen. Van de werking van calcium en vitamine D bij botontkalking merkt u zelf niets. U loopt alleen minder kans op botbreuken.

Lees meer over botontkalking . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, diarree en buikpijn

  Raadpleeg uw arts, als u hier last van heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Nierstenen. Raadpleeg uw arts als u ooit nierstenen heeft gehad. U heeft hier dan meer kans op.

  U vermindert deze kans als u voldoende water of thee drinkt, minimaal 2 liter per dag verspreid over de dag.

 • Overgevoeligheid. Dit kunt u merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid of flauwvallen. Waarschuw dan meteen een arts. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden, en alleen bij langdurig gebruik (maanden) van hogere doseringen

 • Te veel calcium in het bloed, vooral als u een verminderde nier- of schildklierwerking heeft. Heeft u plotseling gebrek aan eetlust, spierzwakte, braken, verstopping, hevige dorst en moet u veel plassen? Waarschuw dan uw arts. Deze verschijnselen kunnen duiden op te veel calcium. Bij dialysepatiënten zal het bloed regelmatig op te veel calcium worden gecontroleerd.

 • Teveel fosfaat in het bloed. Dialysepatiënten mogen dit medicijn niet gebruiken, omdat dit medicijn bij hen teveel fosfaat in het bloed kan geven. Daardoor kunt u klachten krijgen zoals rode ogen, jeuk, botpijn en hart- en vaatziekten.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Los het poeder op in een glas water. Drink het daarna meteen op.

Wanneer?
Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Neem dit medicijn het liefst tijdens de avondmaaltijd, waarbij u geen graanproducten, zemelen, rabarber of spinazie gebruikt, want dan wordt de calcium in dit medicijn minder goed opgenomen.

Hoe lang?

 • Tekort aan calcium en vitamine D: vaak is een tekort in enkele weken tot maanden opgeheven.
 • Botontkalking: waarschijnlijk zult u dit medicijn langdurig moeten gebruiken. Soms voert de arts een botdichtheidsmeting uit.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Kies daarom vaste tijdstippen. Af en toe een keer vergeten is echter niet erg. Mocht u een dosis vergeten zijn, neem het medicijn dan alsnog in.


Verboden

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Eet geen spinazie, rabarber, zemelen en graanproducten op hetzelfde moment dat u dit medicijn inneemt. Deze voedingsmiddelen verminderen de opname van calcium. U kunt deze voedingsmiddelen natuurlijk wel nemen op een ander tijdstip van de dag.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen tegen botontkalking: alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur, ibandroninezuur en risedroninezuur. Neem deze medicijnen minstens twee uur vóór het medicijn met calcium in.
 • Antibiotica van het tetracycline-type, zoals doxycycline, minocycline, tetracycline en demeclocycline. Neem de antibiotica minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met calcium in.
 • De antibiotica ciprofloxacine en norfloxacine. Neem deze antibiotica minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • IJzerbevattende medicijnen, zoals ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat of multivitamines met ijzer. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen MET gereguleerde afgifte (te herkennen aan 'MGA' of 'retard')? U mag dit niet samen met deze maagzuurbinder gebruiken. Overleg met uw arts of een ijzerbevattend medicijn ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is. Gebruikt u ijzerbevattende medicijnen ZONDER gereguleerde afgifte. Neem het medicijn met ijzer minimaal twee uur vóór of vier uur na het medicijn met calcium in.
 • De schildklierhormonen levothyroxine en liothyronine. Overleg hierover met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter voor u. U kunt ook deze medicijnen minimaal 2 uur vóór het medicijn met calcium of 4 uur na het medicijn met calcium nemen.
 • Penicillamine, meestal gebruikt bij reuma en de ziekte van Wilson. Neem dit medicijn minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • Triëntine, een medicijn tegen de ziekte van Wilson. Neem dit medicijn minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem eltrombopag minstens 2 uur vóór of 4 uur na het medicijn met calcium.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent. Dit medicijn bevat te veel vitamine D. U kunt vitamine D in een dosering tot 10 microgram (= 400IE) veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Deze combinatie bevat twee keer zoveel vitamine D. Dit kan schadelijk zijn voor de baby. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. U kunt dan overstappen op een ander medicijn, dat minder vitamine D bevat.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Colecalciferol is sinds 1930 op de markt. Calciumfosfaat is 2010 op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar in zakjes poeder onder de merknaam Calisvit.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.