U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

bupropion

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Slapeloosheid

  Heeft u hier last van, neem het medicijn dan niet vlak voor het slapengaan in. Wanneer u het medicijn één keer per dag gebruikt, neem het dan 's ochtends in. Wanneer u het medicijn twee keer per dag gebruikt, neem het dan 's ochtends en aan het einde van de middag in.

 • Droge mond

  Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping en, zeer zelden, verminderde eetlust of gewichtsverlies.

  Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid, een verminderd concentratievermogen, duizeligheid en verwardheid.

  Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten de eerste week van het gebruik en ook niet als u daarna last heeft van deze bijwerkingen.

 • Oorsuizen

  Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.

 • Wazig zien

   Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

 • Angst, nervositeit en opwinding

  Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en wordt vanzelf minder. Blijft u hier last van houden, overleg dan met uw arts.

 • Trillen, koorts en zweten

 • Huiduitslag, jeuk en galbulten

  Raadpleeg in dat geval uw arts. Mogelijk is er sprake van een allergische reactie op het medicijn. Zeer zelden ontstaat er huiduitslag met blaren, uitgebreide roodheid, loslaten van de huid, koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan meteen het gebruik en waarschuw uw arts. Bij allergie mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor bupropion. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Mensen met epilepsie hebben kans op een toename van het aantal aanvallen.

  Overleg hierover met uw arts. Ook in de volgende situaties is het risico op een epileptische aanval groter: bij een tumor in het hoofd of ander hoofdletsel, bij mensen die ooit een eetstoornis, zoals anorexia of boulimia gehad hebben en mensen met diabetes, bij wie het bloedglucose niet goed onder controle is.

 • Coördinatiestoornissen en verminderde spierkracht

 • Geheugenstoornissen en smaakstoornissen

 • Hartklachten, zoals hartkloppingen, pijn op de borst, versnelde hartslag of juist een vertraagde hartslag. Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen.

  Overleg met uw arts als u hier last van heeft. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, zal uw arts u extra onder controleren.

 • Te hoge of te lage bloeddruk en blozen

  Laat uw bloeddruk daarom regelmatig controleren. Raadpleeg uw arts als u last heeft van duizeligheid of flauwvallen.
   

 • Hallucinaties (dingen zien en horen die er niet werkelijk zijn)

  Raadpleeg dan uw arts.

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

  Waarschuw bij deze klachten uw arts.

 • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen, vervreemding van de eigen persoonlijkheid. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord.

  Neem contact op met uw arts als depressieve gevoelens toenemen of van karakter veranderen of als vijandige gevoelens ontstaan of verergeren. Jongeren (onder de 30 jaar) hebben meer kans op deze bijwerking. Artsen schrijven dit medicijn meestal niet aan jongeren onder de 18 jaar voor.

 • Tekort aan natrium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan plotselinge ernstige vermoeidheid, sufheid en een verminderde eetlust.

  Als u last heeft van deze klachten, ga dan naar uw arts.

 • Haaruitval

  Het haar maakt verschillende periodes door, waaronder de groei- en rustperiode. Bupropion kan ervoor zorgen dat de haren sneller in de rustperiode komen en daardoor sneller uitvallen. Dit proces is omkeerbaar.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP