U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

emcor deco

Werkzame stof: bisoprolol

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof bisoprolol

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid of een licht gevoel, vooral bij het opstaan.

  Duizeligheid gaat in het algemeen over als uw lichaam is gewend aan de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Bent u duizelig? Sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Maagdarmklachten, zoals braken, misselijkheid en diarree.

  Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn en vermoeidheid

 • Koude handen en voeten. Heeft u de ziekte van Raynaud, waarbij u koude, witte vingers en tenen hebt zonder gevoel? Dan kunt u hier meer last van krijgen.

  Koude handen en voeten komen doordat de bloedvaten in de huid onvoldoende reageren op kou. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slaapstoornissen, zoals moeite met inslapen, levendiger dromen en nachtmerries.

 • In de war zijn (verwardheid) en depressieve klachten. ook kunt u dingen gaan geloven of denken die niet kloppen (waandenkbeelden) of dingen gaan zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties).

 • Erectiestoonissen

  Dit komt door de lagere bloeddruk. Heeft u last van deze bijwerking? Vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden of is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Droge ogen en wazig zien

  Mensen die contactlenzen dragen kunnen door dit medicijn last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

 • Heeft u het syndroom van Sjögren, waarbij de slijmvliezen van onder andere uw ogen en mond droger zijn dan normaal? U kunt meer klachten krijgen.

  Dit medicijn vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter.

 • Minder goed horen

 • Huiduitslag, blozen en haaruitval

 • Spierzwakte, spierkramp en pijn in uw gewrichten

 • Heeft u diabetes? U merkt minder snel dat u een te laag bloedglucose (hypo) heeft. Dit komt omdat dit medicijn de verschijnselen tegengaat die ontstaan bij een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedglucose.

 • Heeft u astma of COPD? Dan kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u het benauwd heeft, naam dan contact op met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Heeft u de spierziekte myasthenia gravis? U kunt meer last van krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Heeft u psoriasis? U kunt meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.

 • Heeft u de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom? Er kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door dit medicijn. U mag dit medicijn alleen op voorschrift en onder controle van een cardioloog of internist gebruiken.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP