Bezalip

Active ingredient: bezafibraat

The text below is about the active substance bezafibraat


Introductie

Bezafibraat behoort tot de fibraten. Ze verlagen het vetgehalte in het bloed en verbeteren de verhouding tussen het 'goede' cholesterol (HDL) en het 'slechte' cholesterol (LDL).

Artsen schrijven het voor bij een te hoog vetgehalte in het bloed of een combinatie van te veel vet en te veel cholesterol in het bloed. Ook schrijven artsen het voor aan mensen die een verhoogd risico op hart-vaatproblemen hebben, zoals bij angina pectoris en bij diabetes.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Bezafibraat verlaagt de hoeveelheid bloedvetten (zoals cholesterol) en vermindert aderverkalking.
 • Bij verhoogd cholesterol en te veel andere bloedvetten.
 • Door het elke dag te gebruiken, heeft u minder kans op een hartinfarct of een beroerte.
 • Het effect op de bloedvetten is na 4 tot 6 maanden te meten.
 • Neem bezafibraat tijdens of na het eten in. Slik de tabletten door zonder te kauwen, omdat anders het werkzame bestanddeel te snel vrijkomt.
 • U kunt last krijgen van maagdarmklachten en huiduitslag.
 • De huiduitslag kan komen door overgevoeligheid voor zonlicht. Dit merkt u aan zonnebrand bij blootstelling aan fel zonlicht of een zonnebank. Raadpleeg dan uw arts. Vaak kunt u deze klachten voorkomen met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.
 • Ook kunt u spierpijn krijgen. Dit is meestal onschuldig. Ga naar uw arts als u erge spierpijn heeft.


Werking

Te hoog cholesterol- en/of vetgehalte

Verschijnselen
Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam gebruikt om cellen, hormonen en gal te maken. Cholesterol is ook nodig om vetten te verwerken en door ons lichaam te vervoeren. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen.  

De lever maakt cholesterol, maar het wordt ook via voedsel opgenomen. Het bloed vervoert het cholesterol samen met vet als kleine bolletjes naar de lichaamscellen. Sommige bolletjes zijn nogal kleverig. Het cholesterol in deze bolletjes heet LDL-cholesterol. Als er teveel LDL-cholesterol in het bloed is, blijft dit aan de binnenkant van de bloedvaten plakken. Hierdoor kunnen de vaten vernauwen of verstopt raken. Dit heet aderverkalking (atherosclerose).
Atherosclerose vergroot de kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding).

Oorzaak
Een te hoog cholesterol- of vetgehalte in ons bloed kan ontstaan als ons lichaam te veel cholesterol aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Ook bestaat er een erfelijke vorm van te hoog cholesterol, die vooral in bepaalde families voorkomt.

Behandeling
Als uw cholesterol of bloedvetten zijn verhoogd, zal uw arts inschatten wat uw risico op een hart- of vaataandoening is. Uw arts houdt er daarbij ook rekening mee of er andere factoren zijn die uw kans op een hart-vaataandoening verhogen, zoals roken, hogere leeftijd, overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes (suikerziekte).

Heeft u veel kans op een hart-vaatziekte, dan zal uw arts u een cholesterolverlager voorschrijven, meestal een medicijn van de groep ‘statines’ zoals simvastatine. Als u geen statines verdraagt, of als deze medicijnen in uw geval niet toegepast kunnen worden, kan de arts u bezafibraat voorschrijven.
Ook zal uw arts u advies geven over gezonde voeding, stoppen met roken en voldoende lichaamsbeweging.

Werking
Bezafibraat verlaagt de hoeveelheid vet in het bloed en zorgt dat cholesterol terecht komt in de bolletjes die het cholesterol opruimen, het HDL-cholesterol. Als u minder vet in uw bloed heeft en als er een betere balans is tussen het goede en slechte cholesterol, heeft u minder kans op hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten.

Effect
Na 4 tot 6 maanden is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om bezafibraat elke dag in te nemen. Alleen dan kan bezafibraat het risico op hart- en vaatziekten verlagen.

Lees meer over te hoog cholesterol- en/of vetgehalte . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, verminderde eetlust. Zelden braken, verstopping, winderigheid of diarree.

  Heeft u hier heel veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor zonlicht. U merkt dit aan zonnebrand bij blootstelling aan fel zonlicht of een zonnebank.

  Neem contact op met uw arts als u overgevoelig blijkt voor zonlicht. Vaak kunt u ook klachten voorkomen door gebruik van een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.

 • Spierpijn, spierzwakte en spierkramp

  Meestal is dit onschuldig, maar zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het hele lichaam kan zeer doen. Overleg met uw arts als u onverklaarbare speirpijn heeft. Als u last krijgt van ernstige verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

 • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen

  Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Huiduitslag, jeuk, rode vlekken en haaruitval

  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstigere huidaandoening ontstaan met blaarvorming of koorts. Waarschuw daarom uw arts als u huiduitslag bemerkt (zie ook onder Overgevoeligheid).

 • Hoofdpijn, duizeligheid en slapeloosheid

  Heeft u hier heel veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijker erectie.

  Deze bijwerkingen gaan over als u met dit medicijn stopt. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.

 • Psychische klachten, zoals depressie

  Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen vedwijnen meestal weer als u stopt met bezafibraat.

 • Ontsteking van de alvleesklier, de lever of de galwegen en bloedafwijkingen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, gevoelige, opgezwollen buik, donkere urine of een gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen.

 • Plotselinge achteruitgang van de nierwerking. Dit merkt u aan niet meer kunnen plassen, vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten), jeuk, misselijkheid en moeheid. Waarschuw dan direct een arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan blaarvorming op de huid, in de mond of op de geslachtsdelen, zwelling in het gezicht, ontstoken ogen of koorts. Waarschuw altijd een arts zodra u huiduitslag of koorts bemerkt. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerste Hulpdienst.

  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor bezafibraat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis. Neem de tablet bij voorkeur tijdens of na het eten in.

Hoe lang?
Als dit medicijn de hoeveelheid vet in het bloed voldoende naar beneden brengt, moet u dit medicijn waarschijnlijk uw leven lang gebruiken. Als het middel na 4 tot 6 maanden geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan.
Alleen als u dit medicijn elke dag gebruikt, verlaagt het uw risico op hart- en vaatziekten.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt bezafibraat 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.


Verboden

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Bezafibraat kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

alles eten?
U mag alles eten. Dit medicijn werkt echter het best als u een cholesterol- en vetverlagend dieet houdt. Overleg hierover eventueel met een diëtist.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Bezafibraat kan de werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u bezafibraat gaat gebruiken. Ook als de dosering van bezafibraat wijzigt of als u stopt met bezafibraat, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. In de meeste gevallen heeft tijdelijk stoppen geen grote gevolgen voor uw gezondheid. Overleg hierover met uw arts.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Uw cholesterol zal dan wel weer omhoog gaan en uw kans op hart- en vaatziekten zal ook weer toenemen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.


Handelsinformatie

Bezafibraat is sinds 1978 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Bezalip in tabletten met vertraagde afgifte.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.