U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

desuric

Werkzame stof: benzbromaron

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof benzbromaron

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • In het begin van de behandeling kan dit medicijn juist een jichtaanval uitlokken.

  Daarom kan de arts u van te voren een medicijn tegen jichtaanvallen voorschrijven, zoals een NSAID-pijnstiller of colchicine. Na enkele dagen kunt u beginnen met benzbromaron.
  Heeft u een jichtaanval en bent u nog niet begonnen met benzbromaron? Dan moet u een aantal weken wachten voordat u met dit medicijn kunt beginnen.
  Krijgt u tijdens het gebruik van benzbromaron toch een jichtaanval? Dan moet u het gewoon door blijven gebruiken. Raadpleeg dan wel uw arts.

 • Diarree

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Nierstenen. Dit geeft pijn bij plassen, hevige pijnaanvallen in de zij of rug (niersteenkolieken) of kan de nieren beschadigen.

 • Hoofdpijn

 • Vaker moeten plassen

 • Leverontsteking. Uw arts zal uw leverwerking regelmatig controleren. Leverontsteking (hepatitis) merkt u aan misselijkheid, braken, buikpijn, spierzwakte, een gele kleur van oogwit en huid (geelzucht), donkere urine en een bleke ontlasting. Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij deze verschijnselen. Mensen die al een leveraandoening hebben, mogen dit medicijn daarom niet gebruiken.

 • Huiduitslag en jeuk of jeukende ontstoken ogen

  Raadpleeg uw arts, aangezien dit kan wijzen op overgevoeligheid voor benzbromaron.
  Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheek door. Het apotheekteam kan er op letten dat u die medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP