Emend

Active ingredient: aprepitant

The text below is about the active substance aprepitant


Introductie

Aprepitant werkt tegen ernstige misselijkheid en braken door chemotherapie en na operaties.

Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Aprepitant vermindert braakneigingen.
 • Bij ernstige misselijkheid en braken, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker of na een operatie.
 • Aprepitant werkt binnen 1 tot 3 uur. Het effect houdt een dag aan.
 • Capsule: neem in met een half glas water.
 • Drank (suspensie) voor kinderen: u krijgt de afgepaste hoeveelheid in een kant-en-klaar doseerspuitje dat u in de mond van uw kind leeg kunt drukken.
 • Chemotherapie: neem de eerste dosis uiterlijk 1 uur voor u begint met de chemokuur. Neem de volgende dosis de ochtenden hierna (1 dosis per keer). U gebruikt dit medicijn 3 dagen.
 • Operatie: neem dit medicijn 3 uur vóór de operatie.
 • U kunt last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid, verstopping, weinig eetlust en de hik. Raadpleeg uw arts, als u hier veel last van heeft.
 • Veel wisselwerkingen met andere medicijnen, zoals de anticonceptiepil. Laat uw apotheker controleren of u aprepitant veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.


Werking

Misselijkheid en braken

Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

Bij chemotherapie met medicijnen tegen kanker kunt u last hebben van ernstige misselijkheid en braken. Hoe dit precies ontstaat, is niet duidelijk. Mogelijk komen stoffen vrij die het braakcentrum prikkelen.

Werking
Aprepitant blokkeert de prikkeling van het braakcentrum. Hierdoor nemen misselijkheid en braakneigingen af. Bovendien versterkt het de werking van andere sterk werkzame medicijnen tegen de misselijkheid zoals dexamethason met ondansetron of granisetron.

Behandeling
Artsen schrijven aprepitant voor als matige tot ernstige misselijkheid wordt verwacht door chemotherapie of een operatie.

Als u aprepitant krijgt voor chemotherapie, dan krijgt ook andere sterk werkende medicijnen tegen misselijkheid, zoals dexamethason met ondansetron of granisetron. U kunt aprepitant ook krijgen als u een infuus heeft gehad met het medicijn tegen misselijkheid fosaprepitant.

Effect
Aprepitant werkt binnen 1 tot 3 uur. Het effect houdt 1 dag aan.

 

Lees meer over misselijkheid en braken


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Vermoeidheid.
 • Maagdarmklachten, zoals brandend maagzuur, oprispingen en verstopping. Zeer zelden buikpijn, opgezette buik, winderigheid, en een maag- of darmzweer. Zeer zelden misselijkheid en braken, juist door dit medicijn. Het werkt dan minder goed.
 • Verlies van eetlust.
 • Hik.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid
 • Slaperigheid of slapeloosheid.
 • Gevoel van zwakte en ongemak.
 • Droge mond, dorst, veranderde smaak, blaren in de mond en schimmelinfectie van de mond.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, angst, nachtmerries of juist een euforisch gevoel.
 • Verkoudheidsverschijnselen, zoals keelpijn, niezen, hoesten, kortademigheid en ontstoken ogen. Waarschuw bij koorts uw arts.
 • Spierpijn en spierkramp.
 • Zenuwafwijkingen, zoals tintelingen, een doof gevoel, moeite met lopen of moeite met spreken.
 • Wazig zien.
 • Oorsuizen.
 • Bloedafwijkingen, zoals bloedarmoede en een tekort aan witte bloedcellen. Als u last krijgt van extreme vermoeidheid, keelpijn, onbegrepen koorts of infecties, waarschuw dan uw arts.
 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen, zijn hier extra gevoelig voor.
 • Pijn op de borst en hartkloppingen, of juist een trage hartslag.
 • Vaak en veel plassen of pijn bij het plassen. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Bij bloed in de urine moet u uw arts waarschuwen.
 • Zweten, blozen, warmtegevoel of opvliegers.
 • Huiduitslag, acne, wondjes, rode huid en sneller last van zonnebrand. In zeer zeldzame gevallen is overgevoeligheid mogelijk. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of aan zwelling van het gezicht, mond, lippen en keel. U kunt hierdoor benauwd worden. Bemerkt u huidverschijnselen of benauwdheid, waarschuw dan uw arts.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Of u krijgt een ernstige huidaandoening met koorts en zwelling van de lymfeklieren. Ga in dat geval onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst.
  Als u overgevoelig bent, mag u dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef door aan uw apotheker dat u overgevoelig bent voor aprepitant. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Capsules: de capsule innemen met een half glas water. Als u moeite heeft met slikken, mag u de capsule openmaken en het poeder mengen met een half glas water.
 • Drank (suspensie) voor kinderen: u krijgt de afgepaste hoeveelheid in een kant-en-klaar doseerspuitje dat u in de mond van uw kind leeg kunt drukken.

Wanneer?

Chemokuur
U gebruikt dit medicijn in totaal 3 dagen: neem de eerste dosis uiterlijk 1 uur voor u met de chemokuur begint. De volgende 2 dagen neemt u dit medicijn in de ochtend.

Operaties
Neem dit medicijn uiterlijk 3 uur voor begin van de narcose.


Vergeten

U gebruikt dit middel 1 keer per dag 's ochtends: komt u er dezelfde dag achter dat u een capsule vergeten bent? Neem de capsule dan alsnog in. Komt u er pas de volgende dag achter? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Duizeligheid en wazig zien komen zelden voor bij dit medicijn. Heeft u hier last van? Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken?
Heeft u last van uw maag of darmen, zoals brandend maagzuur door aprepitant? Drink dan geen alcohol zolang u aprepitant gebruikt.

alles eten?
Bij dit medicijn mag u alles eten.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De anticonceptiepil. Aprepitant vermindert de betrouwbaarheid van de pil. Hierdoor heeft u meer kans dat u toch zwanger wordt. Mogelijk vervangt uw arts aprepitant door een ander medicijn. Of misschien krijgt u een ander anticonceptiemiddel, zoals een spiraaltje of de prikpil. Als dit niet mogelijk is, kunt u condooms gebruiken. Als u stopt met aprepitant is het effect op de hormonen nog 4 weken aanwezig. Gebruik daarom condooms tijdens en tot en met 4 weken na het stoppen van aprepitant.
  Let op: ook de vaginale ring en de anticonceptiepleister worden door aprepitant minder betrouwbaar. Overleg hierover met uw arts.
 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u aprepitant gaat gebruiken. Ook als de dosering van aprepitant wijzigt of als u stopt met aprepitant, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Rifampicine, een middel tegen onder andere tuberculose. Rifampicine zorgt ervoor dat de hoeveelheid aprepitant in het bloed daalt. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u een ander medicijn gebruiken dat wel veilig is.


Stoppen

U kunt op elk moment met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Aprepitant is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Emend in capsules en poeder voor drank en als het merkloze Aprepitant in capsules.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.