U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

emend

Werkzame stof: aprepitant

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof aprepitant

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn

 • Vermoeidheid

 • Maagdarmklachten, zoals brandend maagzuur, oprispingen en verstopping. Zeer zelden buikpijn, opgezette buik, winderigheid, en een maag- of darmzweer. Zeer zelden misselijkheid en braken, juist door dit medicijn. Het werkt dan minder goed.

 • Verlies van eetlust

 • Hik

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid

 • Slaperigheid of slapeloosheid

 • Gevoel van zwakte en ongemak

 • Droge mond, dorst, veranderde smaak, blaren in de mond en schimmelinfectie van de mond

 • Psychische klachten, zoals verwardheid, angst, nachtmerries of juist een euforisch gevoel

 • Verkoudheidsverschijnselen, zoals keelpijn, niezen, hoesten, kortademigheid en ontstoken ogen. Waarschuw bij koorts uw arts.

   

 • Spierpijn en spierkramp

 • Zenuwafwijkingen, zoals tintelingen, een doof gevoel, moeite met lopen of moeite met spreken

 • Wazig zien

 • Oorsuizen

 • Bloedafwijkingen, zoals bloedarmoede en een tekort aan witte bloedcellen. Als u last krijgt van extreme vermoeidheid, keelpijn, onbegrepen koorts of infecties, waarschuw dan uw arts.

 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen, zijn hier extra gevoelig voor.

 • Pijn op de borst en hartkloppingen, of juist een trage hartslag

 • Vaak en veel plassen of pijn bij het plassen. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Bij bloed in de urine moet u uw arts waarschuwen.

 • Zweten, blozen, warmtegevoel of opvliegers.

 • Huiduitslag, acne, wondjes, rode huid en sneller last van zonnebrand

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of aan zwelling van het gezicht, mond, lippen en keel. U kunt hierdoor benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen uw arts. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Of u krijgt een ernstige huidaandoening met koorts en zwelling van de lymfeklieren. Ga in dat geval onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst.

   

  Als u overgevoelig bent, mag u dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef door aan uw apotheker dat u overgevoelig bent voor aprepitant. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP