apremilast

Introductie

Apremilast remt ontstekingen die ontstaan door een te actief afweersysteem.

Artsen schrijven het voor bij de huidziekte psoriasis, bij gewrichtsontsteking door psoriasis (artritis psoriatica) en bij mondzweren (aften) door de ziekte van Behçet.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Apremilast onderdrukt de lichaamsafweer en remt ontstekingen.
 • Bij de huidziekte psoriasis, bij gewrichtsontsteking door psoriasis (artritis psoriatica) en bij mondzweren door de ziekte van Behçet.
 • Meestal merkt u binnen enkele weken tot maanden dat uw ziekte rustiger wordt. Merkt u na 3 tot 6 maanden geen verbetering? Overleg dan met uw arts.
 • De dosering wordt langzaam opgebouwd. Na 6 dagen zit u op de uiteindelijke dosering.
 • Zorg ervoor dat er ongeveer 12 uur tussen de innames zit.
 • U kunt misselijk worden, diarree krijgen en uw eetlust verliezen. Meestal gaan deze bijwerkingen vanzelf over binnen 4 weken. Blijft u geen eetlust houden en valt u af? Overleg met uw arts, als dat voor u een probleem is.
 • Andere bijwerkingen zijn hoofdpijn, vermoeidheid en maagpijn. Ook heeft u meer kans op infecties zoals griep, verkoudheid en bronchitis. Dit komt doordat de lichaamseigen afweer is verminderd. Raadpleeg bij koorts altijd uw arts.


Werking

Psoriasis

Verschijnselen
Bij psoriasis is de huid ontstoken en schilferig. Ook jeukt de huid vaak. De klachten variëren sterk; er zijn perioden met weinig klachten, afgewisseld met perioden met heftige verschijnselen. De ernst van de aandoening varieert van 1 tot 2 kleine plekjes tot uitgebreide schilfering van de huid. Vaak zijn ook de nagels aangedaan.
Ongeveer 1 op de 20 psoriasispatiënten krijgt ook last van ontstoken gewrichten. Deze vorm van psoriasis wordt artritis psoriatica genoemd. De gewrichten zijn dan pijnlijk, warm en gezwollen.

Oorzaak
Het is onbekend wat de oorzaak is van psoriasis. Men vermoedt dat psoriasis een auto-immuunziekte is. Dat betekent dat het afweersysteem de eigen lichaamscellen aanvalt, in dit geval van de huid en gewrichten.

Behandeling psoriasis
Artsen schrijven bij psoriasis in eerste instantie huidmiddelen voor die de ontsteking en schilfering tegengaan, zoals bijnierschorshormonen (corticosteroïden) of calcitriol. Als deze onvoldoende helpen, zal de arts lichttherapie (PUVA), ciclosporine of methotrexaat voorschrijven. Als deze middelen ook niet helpen en als de psoriasis ernstig is, kan de arts apremilast voorschrijven.

Behandeling artritis psoriatica
Bij artritis psoriatica schrijft de arts in eerste instantie pijnstillers en ontstekingsremmers van het NSAID-type voor, zoals diclofenac of naproxen. Als dit onvoldoende werkt, zal de arts een DMARD voorschrijven. DMARD staat voor Disease Modifying Antirheumatic Drug. Dit zijn medicijnen die de schade aan de gewrichten door ontsteking kunnen afremmen.
Apremilast komt meestal pas in aanmerking als DMARD's, zoals methotrexaat, onvoldoende effect hebben of niet worden verdragen. Het kan ook worden gecombineerd met DMARD’s.

Werking
Apremilast remt het overactieve afweersysteem. Hierdoor nemen de klachten van psoriasis af.

Apremilast werkt niet meteen. De klachten zoals schilfering, jeuk, ontstoken huid en pijnlijke gewrichten nemen meestal binnen enkele weken tot maanden af.

Lees meer over psoriasis . "

Infecties in de mond

Artsen schrijven apremilast voor bij de ziekte van Behçet. Dit is een ziekte die lijkt op reuma en waarbij u last krijgt van ontstekingen.

Oorzaak
De ziekte van Behçet is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat uw afweer zich richt tegen uw eigen lichaam. Hierdoor ontstaan ontstekingen. Hoe de ziekte precies ontstaat is niet bekend. De ziekte is vaak heftiger bij mannen en komt vaker voor bij mensen uit het gebied tussen de Middellandse Zee en Oost-Azië. Soms 'dooft de ziekte uit' bij oudere mensen en mensen die de ziekte al langer hebben.

Verschijnselen
U kunt last krijgen van allerlei onstekingen. Bijvoorbeeld zweren in de mond en geslachtsdelen, oogontsteking en onsteking van de huid. In ernstige gevallen kunt u last krijgen van ontstekingen rond de bloedvaten, zenuwen en hersenen. Mondzweren (aften) komen het vaakst voor.

Behandeling
Artsen schrijven apremilast voor tegen zweren in de mond. Het zorgt ervoor dat het aantal mondzweren minder wordt en vermindert de pijn.

Lees meer over infecties in de mond . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid, diarree en verlies van eetlust. Zelden braken.

  Misselijkheid en diarree ontstaan meestal binnen 2 weken en verdwijnen weer na 4 weken, als uw lichaam is ingesteld op dit medicijn. U kunt door de misselijkheid en verlies van eetlust gewicht verliezen. Als u al ondergewicht heeft, overleg dan eerst met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Meer kans op infecties, zoals griep, verkoudheid, keelontsteking, bronchitis, bijholteontsteking

  Raadpleeg uw arts als u koorts krijgt, of langdurig hoest.

 • Pijn boven in de buik, opkomend maagzuur, opgeblazen gevoel, maagpijn

 • Hoofdpijn, migraine

 • Slapeloosheid, vermoeidheid

 • Psychische klachten, zoals depressiviteit. In zeldzame gevallen kunnen gedachten aan zelfdoding ontstaan.

  Als u merkt dat u depressief wordt, of dat uw depressiviteit verergert, moet u contact opnemen met de arts.

 • Rugpijn

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag en galbulten

  Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet (zie Overgevoeligheid voor dit medicijn).

 • Bloeding in de darm of maag. Waarschuw een arts, als u bloed bij de ontlasting merkt, of als de ontlasting zwart en teerachtig is.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  In zeldzame gevallen kunt u last krijgen van een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts, of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   

  Als u overgevoelig bent voor apremilast, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet meer krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Wanneer?
De dosering wordt langzaam opgebouwd. Er zijn 3 kleuren tabletten: roze van 10 mg, bruin van 20 mg en beige van 30 mg. Hieronder volgt een gebruikelijk opbouwschema:

Dag 1: 1 roze tablet 's ochtends;
Dag 2: 1 roze tablet 's ochtends en 1 roze tablet 's avonds;
Dag 3: 1 roze tablet 's ochtends en 1 bruine tablet 's avonds;
Dag 4: 1 bruine tablet 's ochtends en 1 bruine tablet 's avonds;
Dag 5: 1 bruine tablet 's ochtends en 1 beige tablet 's avonds;
Vanaf dag 6: 1 beige tablet 's ochtends en 1 beige tablet 's avonds.

Neem de tabletten elke dag op ongeveer dezelfde tijd in, en zorg dat er ongeveer 12 uur tussen de tijden van inname zit.

Hoelang?
Het kan enkele weken tot maanden duren voordat u iets merkt van het effect van dit medicijn.

 • Psoriasis en gewrichtsontsteking door psoriasis: merkt u na 6 maanden geen verbetering? Overleg dan met uw arts. Misschien is een ander medicijn dan meer geschikt voor u.
 • Ziekte van Behçet: merkt u na 3 maanden geen verbetering? Overleg dan met uw arts. Misschien is een ander medicijn dan meer geschikt voor u.

Als het medicijn bij u werkt, en als u niet te veel last heeft van de bijwerkingen, kunt u dit medicijn gedurende meerdere jaren blijven gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten:

 • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Duurt het meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Vaccins. Overleg met uw arts als u gevaccineerd gaat worden. Bepaalde vaccins mag u niet gebruiken. Apremilast vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en verhoogt de kans op bijwerkingen ervan. Dit betreft onder andere bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin, rotavirusvaccin en BCG-vaccin.
  Bij andere vaccins moet u soms een extra vaccinatie krijgen of moet uw bloed onderzocht om te kijken of het vaccin goed heeft gewerkt. Dit betreft onder andere influenzavaccin, tetanusvaccin en vaccin tegen baarmoederhalskanker.
 • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose en meningitis (nekkramp). Dit medicijn vermindert de werking van apremilast. Als u beide medicijnen toch moet gebruiken, zal uw arts de werking van apremilast extra controleren en eventueel de dosis aanpassen. Als u stopt met rifampicine duurt dit effect nog tot enkele weken na stoppen.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u of uw baby is als u met het medicijn stopt.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt in één keer stoppen met het gebruik. Uw klachten kunnen dan wel terugkeren. Raadpleeg eerst uw arts als u stoppen wilt.


Handelsinformatie

Apremilast is sinds 2014 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Otezla.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.