apixaban

Introductie

Apixaban is een antistollingsmedicijn.

Artsen schrijven het voor bij trombose en om trombose te voorkomen, bijvoorbeeld bij heupoperaties en knieoperaties en om een beroerte of trombose te voorkomen bij bepaalde hartritmestoornissen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Apixaban zorgt ervoor dat bloed minder makkelijk samenklontert (antistollingsmedicijn). Hierdoor heef u minder kans op trombose.
 • Na een knie- of heupoperatie en bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren).
 • Bij een operatie meestal binnen 12 tot 24 uur erna beginnen met slikken. Na een knieoperatie 10 tot 14 dagen gebruiken. Na een heuoperatie meestal 32 tot 38 dagen.
  Bij hartritmestoornissen: altijd blijven gebruiken.
 • Door apixaban elke dag te gebruiken, verkleint u de kans op trombose, een beroerte of longembolie.
 • Bloedingen komen voor. U krijgt dan sneller blauwe plekken of een inwendige bloeding. Krijgt u grote blauwe plekken, bloed in de ontlasting of urine of ineens zware hoofdpijn? Waarschuw direct uw arts.
 • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u apixaban veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.


Werking

Trombose

Bloed klontert samen rond verwondingen van de wand van de bloedvaten. Zo sluit het stolsel de opening in het vat af, waardoor het bloeden stopt. Als een dergelijk bloedstolsel losraakt van de wand, spreekt men van trombose.

Door trombose kan het bloed minder goed stromen en krijgen delen van het lichaam te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten raken.

Oorzaak
Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo'n stolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen.

Ook kunnen er stukjes losraken, door de bloedstroom worden meegevoerd en verderop een bloedvat afsluiten. Als dit in een long gebeurt, heet het longembolie.

Werking
Apixaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op afsluiting van een bloedvat.

Toepassing
Artsen schrijven apixaban voor bij trombose en om te voorkomen dat u trombose krijgt na een operatie waarbij u een kunstknie of kunstheup krijgt.

Andere medicijnen die voor dit doel worden gebruikt, zijn injecties met dalteparine of nadroparine. Wanneer u niet tegen deze injecties kunt of als u problemen heeft met het toepassen van deze injecties, kan uw arts apixaban voorschrijven. Het voordeel van apixaban is dat u het kunt slikken en niet hoeft te injecteren.

Lees meer over trombose

Hartritmestoornissen

Bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren (boezemfibrilleren, AF) trekken de boezems van het hart heel snel samen. De bloeddoorstroming in het hart is dan minder goed, waardoor er een kans is dat er stolsels in het hart ontstaan. Deze stolsels kunnen vanuit het hart in de bloedvaten van de hersenen schieten en daar een beroerte veroorzaken.

Behandeling
Meestal schrijven artsen een antistollingsmedicijn voor om de kans op een beroerte te verminderen. De meest voorgeschreven medicijnen zijn acenocoumarol of fenprocoumon. De trombosedienst controleert hierbij de bloedstolling  door regelmatig bloed af te nemen.

Bij mensen die eerder een TIA of beroerte hebben gehad, of die 75 jaar of ouder zijn, of bij mensen met hoge bloeddruk, diabetes of hartfalen, kan de arts apixaban voorschrijven. De trombosedienst hoeft hierbij niet te controleren.

Werking
Apixaban vermindert het samenklonteren van bloed. Het remt zo de vorming van bloedstolsels en vermindert de kans op afsluiting van een bloedvat.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u dit medicijn volgens voorschrift inneemt. Zo remt u constant dat  bloedstolsels ontstaan en verkleint u de kans op ernstige hart- en vaatproblemen.

Lees meer over hartritmestoornissen


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en diarree. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden of als u bloed bij de ontlasting ziet.
 • Verhoogde kans op bloedingen. U merkt dat aan bloedneuzen, sneller bloeduitstortingen of blauwe plekken, ook zonder dat u zich hard stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een wondje stopt met bloeden. In de volgende gevallen moet u direct een arts waarschuwen: bloed in de urine, bloederige diarree, bloedspugen, bloed opgeven bij het hoesten, bloeding in het oog, vaginale bloeding, en elke andere bloeding die niet wil stoppen. Zeer zelden kan deze bijwerking ontstaan door een tekort aan bloedplaatjes. Waarschuw daarom uw arts als de klachten niet overgaan of als u zich zorgen maakt. Als u een maag- of darmzweer heeft, is er meer kans op bloedingen die moeilijk te stoppen zijn. Door een maagbeschermend medicijn te gebruiken vermindert u dit risico. Overleg hierover met uw arts. Mensen met een darmontsteking (colitis ulcerosa) kunnen meer last krijgen van bloedverlies uit de dikke darm. Wanneer u dit merkt, of wanneer u meer klachten van uw darm krijgt, neem dan contact op met uw arts. Heeft u een bloedstollingsziekte, bijvoorbeeld hemofilie? U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
 • Bloedarmoede. Te merken aan extreme vermoeidheid, bleke huid en bleke slijmvliezen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Kans op hersenbloeding (beroerte). Heeft u al eerder een hersenbloeding gehad? U heeft dan meer kans opnieuw een hersenbloeding te krijgen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mensen met hoge bloeddruk hebben ook meer kans op een hersenbloeding. Als u dit medicijn gebruikt, zal de arts uw bloeddruk regelmatig controleren en zo nodig medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Heeft u plotseling last van een verdoofd gevoel of zwakte, vooral als u dat aan één kant van het lichaam heeft, plotselinge verwardheid, moeite met lopen of coördinatie, plotselinge ernstige hoofdpijn of duizeligheid? Waarschuw dan direct een arts.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw bij deze klachten uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor apixaban. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Heeft u het antifosfolipidensyndroom en al eerder trombose gehad? U heeft dan meer kans op nieuwe tromboses. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken.
 • Haaruitval. Dit gebeurt meestal niet direct, maar na 2 tot 4 maanden nadat u gestart bent met dit medicijn. Niet al het haar valt uit, maar over uw hele hoofd wordt het haar minder. Na het stoppen van het medicijn stopt de haaruitval meestal weer. Binnen enkele maanden groeit het haar dan weer terug.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends en s' avonds bij het eten.

Als u geopereerd bent aan uw heup of knie: u begint meestal 12 tot 24 uur na de operatie.

Hoe lang?
Hoe lang u dit medicijn moet gebruiken hangt af van uw situatie:

 • bij trombose: meestal minimaal 3 maanden
 • om trombose na knieoperaties te voorkomen: meestal gedurende 10 tot 14 dagen na de operatie;
 • om trombose na heupoperaties te voorkomen: meestal gedurende 32 tot 38 dagen na de operatie;
 • om trombose of een beroerte bij hartritmestoornissen te voorkomen: in het algemeen moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.


Vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent gebruikt. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • U gebruikt dit medicijn 2 keer per dag. Bent u een dosis vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem de dosis direct in, zelfs als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Ontdekt u het de volgende dag? Sla dan de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema.


Verboden

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen kunnen het effect op de bloedstolling versterken, zoals acetylsalicylzuur, acenocoumarol en fenprocoumon. Gebruik deze medicijnen alleen samen met apixaban als uw arts de combinatie bewust heeft voorgeschreven.
 • De ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur en celecoxib verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Als u toch apixaban samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, wees dan extra alert en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • Medicijnen tegen onder andere tuberculose rifabutine en rifampicine. De hoeveelheid apixaban in het bloed kan afnemen. Overleg hierover met uw arts. U krijgt mogelijk een ander medicijn.
 • Medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. De hoeveelheid van apixaban in het bloed kan afnemen door deze medicijnen. Overleg hierover met uw arts. U krijgt mogelijk een ander middel.
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

Er zijn medicijnen waardoor de hoeveelheid apixaban in het bloed kan stijgen. Hierdoor is niet alleen de werking sterker, maar zijn ook de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u een van deze combinaties voorgeschreven heeft gekregen. Mogelijk schrijft uw arts een ander middel voor.

 • Naproxen, een ontstekingsremmende pijnstiller.
 • Antibiotica claritromycine en erytromycine.
 • Medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol. Dit geldt niet voor uitwendige middelen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer 12 uur aan.


Handelsinformatie

Apixaban is sinds 2011 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Eliquis in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.