amlodipine

Introductie

Amlodipine behoort tot de calciumblokkers. Het verwijdt de bloedvaten, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst) en soms bij pulmonale arteriële hypertensie (te hoge bloeddruk in de bloedvaten van uw longen).


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Amlodipine maakt uw bloedvaten wijder en verlaagt uw bloeddruk. Ook zal er meer zuurstof naar uw hart gaan.
 • Bij hoge bloeddruk en angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst).
 • Amlodipine verlaagt uw bloeddruk binnen 6 weken. Ook uw andere klachten worden minder.
 • Door het medicijn elke dag te gebruiken heeft u minder kans op hart- en vaatziekten.
 • U kunt last krijgen van dikke enkels en onderbenen, hoofdpijn, blozen, duizelig gevoel en maagdarmklachten. Ook kunt last hebben van opvliegers. U krijgt het dan opeens heel warm, waardoor u bijvoorbeeld veel moet zweten.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een paar weken. Blijft u last hebben? Overleg dan met uw arts.
 • Let op! Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
 • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Download de samenvatting

 


Werking

Hoge bloeddruk

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier in het algemeen niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen vergroten  de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

Werking
Calcium houdt de wand van de bloedvaten op spanning. Door het calcium te blokkeren ontspannen de bloedvaten zich en worden ze wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Door de lagere bloeddruk is er minder kans op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte.

Behandeling
Bij de behandeling van een hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende medicijnen voorschrijven. Vaak beginnen ze met een plastablet, een bètablokker en/of een ACE-remmer.

Als deze medicijnen niet kunnen worden gebruikt, kan de arts een calciumblokker voorschrijven. Ook als uw bloeddruk niet laag genoeg wordt met een plastablet, bètablokker of ACE-remmer, kan de arts besluiten een calciumblokker voor te schrijven.

Effect
Na drie tot zes weken is het volledige effect op de bloeddruk bereikt. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om amlodipine elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Lees meer over hoge bloeddruk . "

Angina pectoris

Verschijnselen
Angina pectoris (hartkramp) is een hartaandoening met aanvallen van pijn of een beklemmend gevoel op de borst. Deze pijn kan uitstralen naar de arm, kaak, hals of schouder. De pijn ontstaat vooral op momenten dat het hart harder moet gaan werken: bijvoorbeeld bij inspanning, stress, emoties, een zware maaltijd of bij de overgang van warmte naar kou.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak van angina pectoris is een vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien (de kransslagaderen). Hierdoor komt er minder bloed naar de hartspier, dus ook minder zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt de klachten.

Werking
Als u meer dan twee aanvallen van hartkramp per week heeft, schrijft uw arts medicijnen voor om de klachten te bestrijden. Meestal is dit een bètablokker, een medicijn dat de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt, terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau.

Als u geen bètablokkers verdraagt, of als u een speciale vorm van angina pectoris heeft (Prinzmetal), kan de arts een calciumblokker voorschrijven, zoals amlodipine.

Calciumblokkers verminderen de druk in de bloedvaten, waardoor het hart minder krachtig hoeft te pompen. Dit vermindert de kans op een angina pectoris-aanval.
De werking begint binnen 1 uur na inname en houdt ongeveer 24 uur aan.

Effect
Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

Lees meer over angina pectoris . "

Pulmonale arteriële hypertensie

Bij pulmonale arteriële hypertensie is er sprake van een abnormaal hoge bloeddruk in de longvaten. Hierdoor wordt de hartfunctie aangetast. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U krijgt daardoor last van kortademigheid, u bent sneller moe en kunt last krijgen van pijn op de borst, flauwvallen en vocht in de benen.

Oorzaken
Pulmonale arteriële hypertensie kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van een andere aandoening. Bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking of sclerodermie. Sclerodermie betekent letterlijk ‘harde huid’. De verharding is het gevolg van ontstekingen die littekenweefsel achterlaten.

Ook de onderliggende weefsels kunnen ontsteken, zoals de organen, bijvoorbeeld de bloedvaten, nieren, darmen en longen. Als deze verharding in het hartweefsel optreedt, zal het hart niet meer goed kunnen samentrekken. Hierdoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt en ontstaat hartfalen.

Werking
Calcium houdt de wand van de bloedvaten op spanning. Door het calcium te blokkeren ontspannen de bloedvaten zich en worden ze wijder. Dit verlaagt de bloeddruk in de vaten van de longen.

Door deze effecten hoeft het hart minder druk op het bloed uit te oefenen dat naar de longen stroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. Daardoor verminderen de verschijnselen van pulmonale arteriële hypertensie.

Behandeling
Pulmonale arteriële hypertensie is een ernstige ziekte. Vroeger was er geen behandeling mogelijk en was een longtransplantatie het enige redmiddel. Nu zijn er verschillende medicijnen, waaronder amlodipine.

De behandeling is nog niet genezend, maar er is de laatste jaren wel vooruitgang geboekt door verbetering van klachten en kwaliteit van leven.

Lees meer over pulmonale arteriële hypertensie . "


Bijwerkingen

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

  Dit komt door te veel verwijding van de bloedvaten in de benen. Meestal verdwijnt dit na enkele weken. Raadpleeg uw arts als u er hierna nog steeds last van heeft.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, warmtegevoel, blozen en, zeer zelden, hartkloppingen.

  Deze bijwerkingen zijn het gevolg van verwijding van de bloedvaten. Ze verdwijnen meestal na enkele weken. Raadpleeg uw arts als u er hierna nog steeds last van heeft.

 • Spierkramp en zeer zelden spierpijn, pijn in de rug en gewrichtspijn. Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze ziekte.

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Wazig zien.

  Meestal gaat dit na enige dagen tot weken over. Blijft u er last van houden? Raadpleeg dan uw arts.

 • Slaperigheid, vermoeidheid en een zwak gevoel.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of verstopping. Zeer zelden opkomend maagzuur (reflux). Mensen met langdurige klachten van zuurbranden kunnen meer klachten krijgen.

  Overleg dan met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slapeloosheid, depressiviteit, stemmingswisselingen, in de war zijn (verwardheid) en angstgevoelens.

 • Smaakveranderingen

 • Droge mond en tandvleesproblemen. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen.

  Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond of een overmatige groei van het tandvlees. Laat eventueel de tandarts vaker uw tanden en tandvlees controleren.

 • Trillende handen en een doof of tintelend gevoel in de ledematen.

 • Vaker moeten plassen.

 • Borstvorming bij mannen en impotentie (erectiestoornissen).

  Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Loopneus, kortademigheid en oorsuizen.

  Raadpleeg uw arts, als u hier veel last van heeft.

 • Haaruitval, huiduitslag, jeuk, overmatige zweten en huidverkleuring. Als u de huidziekte psoriasis heeft: de klachten kunnen verergeren.

  Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, tong, lippen, mond of keel. Ook kan zeer zelden een ernstige huidafwijking ontstaan, met blaren op de huid of een vuurrode huid. 

  Raadpleeg bij overgevoeligheid uw arts.
  Waarschuw bij een ernstige overgevoeligheid direct een arts.
  In al deze gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor amlodipine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • De tabletten innemen met een half glas water.
 • De drank wordt gebruikt door kinderen. Zie hiervoor Amlodipine bij kinderen.

Wanneer? 
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, bij voorbeeld 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u in het begin veel last van duizeligheid heeft, kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

Hoelang?

 • Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.
 • Angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op uw borst). Waarschijnlijk moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt amlodipine 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Ja, dat kan. Dit medicijn heeft geen invloed op hoe goed u kunt autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als amlodipine. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere bloeddrukverlagers. De bloeddruk kan te laag worden als u amlodipine samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.
 • Bepaalde medicijnen voor een vergrote prostaat, namelijk de alfa-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine. Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Amlodipine versterkt deze bijwerking. Deze wisselwerking is alleen van belang de eerste dagen dat u met een alfa-blokker begint. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt. Als u een alfa-blokker met vertraagde afgifte gebruikt, kunt u de volgende ochtend duizelig worden bij het opstaan. Dit is na enkele dagen over.
 • Cimetidine (maagmiddel), claritromycine en erytromycine (antibiotica), fluoxetine (medicijn tegen depressie) en fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen kunnen de hoeveelheid amlodipine in het bloed verhogen. Hierdoor kan amlodipine meer bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Ook kan uw lichaam te veel vocht vast gaan houden (oedeem). Neem bij deze gevallen contact op met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv (het virus waar u aids van kunt krijgen) en hepatitis C (een vorm van leverontsteking). Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

Hoge bloeddruk
Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw apotheker en arts als u wilt stoppen.

U moet dit medicijn namelijk afbouwen, dat betekent dat u dit medicijn NIET in 1 keer mag stoppen. Als u in 1 keer stopt of als u te snel stopt, kan uw bloeddruk weer omhoog gaan.

Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen die de bloeddruk verlagen (bloeddrukverlagers)?'.

Hartkramp
Gebruikt u dit medicijn tegen hartkramp, dan is er een kleine kans dat u een aanval krijgt. Het is daarom verstandig langzaam af te bouwen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.


Handelsinformatie

Ja, u heeft een recept nodig.

Amlodipine is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Norvasc en als het merkloze Amlodipine in tabletten.

Amlodipine wordt ook gebruikt in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Coveram, Exforge, Exforge HCT, Natrixam en Triplixam en als het merkloze Perindopril/Amlodipine, Amlodipine/Valsartan en Amlodipine/Valsartan/HCT.

Amlodipine is ook op recept verkrijgbaar als het merkloze Amlodipinedrank FNA. Amlodipinedrank FNA wordt gebruikt door kinderen. Zie hiervoor Amlodipine bij kinderen.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.