U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

diamox

Werkzame stof: acetazolamide

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof acetazolamide

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Dorst, meer en vaker moeten plassen

 • Smaakveranderingen

   Blijft u hier last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Zenuw- en spieraandoeningen, zoals tintelingen, een doof gevoel in armen of benen of spierzwakte

  Dit treedt vooral op bij hoge doseringen (bijvoorbeeld 1000 mg per dag). Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last krijgen van hun ziekte, zoals dubbelzien en hangen van het bovenste ooglid

  Als u merkt dat u hier last van hebt, neem dan contact op met uw arts.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, minder eetlust en gewichtsverlies

  Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel of na het eten inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Stemmingsveranderingen, zoals verwarring, gejaagdheid of depressiviteit

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

 • Vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid

 • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal eerst te merken in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen of heftige buikklachten.

  Als u last heeft van deze klachten, ga dan naar uw arts. Als dit kaliumtekort ontstaat is dat meestal in de eerste twee weken van de behandeling.

 • Slaperigheid, sufheid en blozen

 • Minder zin in vrijen en overgevoeligheid voor zonlicht

   Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Slecht in de verte kunnen zien (bijziendheid)

  Bij een lagere dosering of als u stopt met het gebruik van dit medicijn gaat dit weer over. Heeft u hier veel hinder van? Overleg dan met uw arts.

 • Oorsuizingen en een verminderd gehoor

  Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

 • Bloedafwijkingen of een verminderde werking van de lever. Waarschuw direct een arts bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan jeukende huiduitslag, koorts of galbulten. In zeldzame gevallen ontstaat er benauwdheid, flauwvallen, blaren op de huid of een gezwollen gezicht of keel.

  Stop bij klachten die wijzen op overgevoeligheid met het gebruik en waarschuw een arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor acetazolamide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

 • Nierstenen en gruis of bloed in de urine. Raadpleeg uw arts, vooral bij pijn bovenin de rug en bij pijn tijdens plassen.

 • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte

   Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.

 • Ernstige veranderingen in het bloed (een metabole acidose). Dit kan optreden als u een hoge dosering gebruikt of als u dit medicijn langdurig moet gebruiken. Mensen met slechtwerkende nieren, lever, hart of longen hebben meer kans op deze bijwerking en moeten voorzichtig zijn met dit medicijn. De verschijnselen van een metabole acidose treden heel snel op en zijn misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts.

 • Zwarte ontlasting of stuipen

  Neem in deze gevallen meteen contact op met uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP