U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

acebutolol

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmstoornissen zoals obstipatie, zelden misselijkheid, diarree of braken

  Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u acebutolol met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Vermoeidheid

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Stemmingsveranderingen, zoals depressie

  Mocht u veel last hebben van stemmingsveranderingen, vraag dan uw arts om advies. Mogelijk kan de dosering enigszins worden verlaagd.

 • U kunt anders gaan dromen, nachtmerries zijn mogelijk

 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel

  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Hoofdpijn en wazig zien
   

 • Kortademigheid. Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen.

  Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

 • Huiduitslag

  Als u hier veel last van heeft, waarschuw dan uw arts.

 • Koude handen en voeten. Mensen met de ziekte van Raynaud kunnen hier meer last van krijgen.

  Dit komt doordat de bloedvaten in de huid onvoldoende reageren op kou. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het medicijn slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

 • Impotentie

  Dit komt door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, vraag dan advies aan uw arts. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel meer geschikt voor u.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slaapstoornissen, zoals moeite met inslapen en levendiger dromen

 • Psychische klachten, zoals psychoses, verwardheid, angst en waandenkbeelden (hallucinaties)

 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen

 • Droge ogen. Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen.

  Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Mensen die contactlenzen dragen kunnen door acebutolol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen). Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander middel geschikter.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Gebruik dit middel dan niet meer. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor acebutolol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

 • Bij bepaalde vormen van de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom, kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door dit medicijn.

  U mag dit medicijn alleen op voorschrift en onder controle van een cardioloog of internist gebruiken.

 • Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucose (hypo) heeft. Dit komt doordat acebutolol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. Controleer daarom vaker uw bloedglucose.

 • Als u aan de spierziekte myasthenia gravis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening.

  Neem contact op met uw arts als u dat merkt.

   

 • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2020 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP