Campral

Active ingredient: acamprosaat

The text below is about the active substance acamprosaat


Introductie

Acamprosaat is een ontwenningsmiddel.

Artsen schrijven het voor als hulpmiddel bij verslaving aan alcohol.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Acamprosaat vermindert de behoefte aan alcohol.
 • Hulpmiddel bij ontwenningskuur om van de alcohol af te komen.
 • Na 4 weken weet u of dit medicijn bij u werkt. Als het werkt, moet u het meestal een jaar gebruiken.
 • Ga door met het gebruik van acamprosaat, ook al drinkt u toch een keer alcohol.
 • Bijwerkingen: maagdarmklachten, zoals diarree, buikpijn en misselijkheid.
 • Neem het middel in met wat voedsel. Dan heeft u minder last van maagdarmklachten.


Werking

Verslaving

Hoe acamprosaat bij verslaving aan alcohol werkt, kunt u lezen in de tekst over alcoholontwenning.

Lees meer over verslaving . "

Alcoholontwenning

Dit medicijn wordt gebruikt om de behoefte te verminderen aan alcohol.

Verschijnselen
U bent verslaafd aan alcohol als u meer dan 21 glazen alcohol per week drinkt (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen). Ook als u drinkt om spanningen, somberheid of angst kwijt te raken of als u op ongepaste momenten drinkt zoals voor u naar uw werk gaat. Tenslotte gaat (de behoefte) aan alcohol een heel belangrijke plek in uw leven innemen.

Als u wilt stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen (afkickverschijnselen) ontstaan, zoals  een ziek gevoel, klamme en koude huid, kippenvel, zweten en misselijkheid. Als u dan alcohol gebruikt verdwijnen deze verschijnselen weer. De behoefte om alcohol te gebruiken om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan wordt lichamelijke afhankelijkheid genoemd.

Er is ook een grote geestelijke afhankelijkheid. Dat wil zeggen dat u heel sterk naar alcohol blijft verlangen, soms nog jaren nadat men is gestopt. Hierdoor is de kans dat u weer te veel gaat drinken vrij groot.

Behandeling
De behandeling van een alcoholverslaving begint vaak in een ontwenningskliniek. Onder begeleiding stopt men met alcohol en krijgt men hulp om de eerste dagen met ontwenningsverschijnselen door te komen. Om deze verschijnselen te bestrijden kan de arts rustgevende medicijnen voorschrijven, zoals chloordiazepoxide of lorazepam. Ook andere medicijnen zoals clonidine of bepaalde middelen tegen epilepsie kunnen de eerste dagen nuttig zijn.  Deze periode wordt wel detoxificatie of ontgifting genoemd.

Daarna krijgt men medicijnen om te voorkomen dat men weer verslaafd raakt, zoals naltrexon of acamprosaat of beide.

Soms zijn de ontwenningsverschijnselen niet zo erg, dat opname in de ontwenningskliniek nodig is. U kunt dan thuis met behulp van medicijnen zoals acamprosaat en begeleiding van een psychotherapeut zelf proberen van de alcohol af te komen of het gebruik te minderen.

Werking
Acamprosaat vermindert de behoefte aan alcohol. Het beïnvloedt bepaalde lichaamseigen boodschapperstoffen (neurotransmitters) in de hersenen, waardoor u minder zin in alcohol krijgt.

U start acamprosaat direct na het stoppen met alcohol, soms ook kort voor het einde van een ontwenningskuur.

Effect
Dit middel heeft niet bij iedereen evenveel effect. Bovendien is het heel belangrijk goed gemotiveerd te zijn om af te kicken. Bij het gebruik van acamprosaat hoort psychotherapie en sociale begeleiding. Ook is het belangrijk dit middel consequent te blijven gebruiken. Ook als u tussentijds een terugval krijgt en weer tijdelijk alcohol gebruikt.
 

Lees meer over alcoholontwenning . "


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Als u epilepsie heeft en gaat stoppen met alcohol
Raadpleeg eerst uw arts. U kunt in de eerste 2 dagen na stoppen epileptische aanvallen krijgen. Uw arts zal u extra controleren.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals diarree. Zelden buikpijn, misselijkheid en braken. 

  Als u dit medicijn inneemt tijdens het eten of met wat voedsel, heeft u er minder last van.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wijst dit op overgevoeligheid (zie Zeer zelden).

 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, minder zin in vrijen of, zeer zelden, meer zin in vrijen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen. Ook kunt u last krijgen van zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. In deze gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.

  Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor acamprosaat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Zonder kauwen met een half glas water innemen. Als u het tijdens het eten of met wat voedsel inneemt, heeft u minder kans op maagdarmklachten.

Hoe lang?

 • Na 4 weken moet u merken of het medicijn voldoende werkt. Als u na 4 weken gebruik nog altijd te veel behoefte heeft aan alcohol, heeft verdere toepassing van acamprosaat meestal weinig zin.
 • Als dit medicijn voldoende werkt, moet u het meestal gedurende 1 jaar gebruiken. Na 1 jaar kunt u proberen of u ook zonder dit medicijn geen alcohol gebruikt.
 • Mocht u tijdens dit jaar toch een keer alcohol gebruiken, dan moet u wel doorgaan met dit middel.


Vergeten

U gebruikt dit medicijn 3 keer per dag. Bent u een dosis vergeten en duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis moet nemen? Neem de tablet dan alsnog in. Duurt het minder dan 2 uur voor u de volgende dosis moet nemen? Sla in dat geval de vergeten dosis over.


Verboden

autorijden?
U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

alcohol drinken?
Dit medicijn is bedoeld om de behoefte aan alcohol tegen te gaan. Gebruik daarom geen alcohol.

alles eten en drinken?
U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.


Wisselwerking

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Zwangerschap

Zwangerschap
Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de baby. Het is niet bekend of acamprosaat veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of de risico's van dit medicijn opwegen tegen de risico's van alcoholgebruik.Als u dit medicijn al gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Het geven van borstvoeding bij een alcoholverslaving is schadelijk voor de baby. Het is niet bekend of acamprosaat in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.


Stoppen

U kunt op elke moment in één keer stoppen met dit medicijn. Overleg eerst met uw arts voordat u wilt stoppen.


Handelsinformatie

Acamprosaat is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Campral in tabletten.

Acamprosaat is soms niet te verkrijgen in Nederland. In dat geval kan de apotheker het soms importeren uit het buitenland als het merkloze Acamprosate.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.