U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

amiodaron

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping en smaakverandering en zeer zelden droge mond

  Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.

 • Gevoeligheid van de huid, vooral voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk en roodheid geven.

  Dit kan drie dagen tot soms zelfs een week aanhouden. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril.

 • Oogafwijkingen, met in uitzonderingsgevallen het zien van lichte kringen (halo's) rond lampen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Blauwgrijze verkleuring van de huid, vooral op plaatsen die regelmatige aan zonlicht zijn blootgesteld

  Na stoppen van het gebruik kan de verkleuring nog maanden tot jaren aanwezig blijven.

 • Longontsteking of ernstige bronchitis, soms met blijvende beschadigingen in het longweefsel. Bij ouderen met minder goed werkende longen is de kans groter. Bij kortademigheid, ernstig hoesten of andere ademhalingsproblemen moet u uw arts waarschuwen.

 • Leverbeschadiging. In het begin van de behandeling kan plotseling een verminderde leverwerking ontstaan. Ook na langdurig gebruik kan een leverbeschadiging ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, het tandvlees en het oogwit.

  Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

 • Verergering van de hartritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.

 • Beven en slaapproblemen zoals nachtmerries

 • Pijn, zwelling, roodheid, verharding, huidverkleuring of ontsteking op plaats van injectie

  Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Schildklierafwijkingen. De schildklier kan te langzaam of juist te snel gaan werken. Bij een te langzaam werkende schildklier heeft u last van kou, gewichtstoename, moeheid, obstipatie, haaruitval en stijve spieren en gewrichten. Bij een traag werkende schildklier moet u soms tabletten met schildklierhormoon erbij slikken. Bij een te snel werkende schildklier heeft u last van hartkloppingen, afvallen, zweten, een gejaagd gevoel, trillen, spierzwakte, diarree en geïrriteerdheid. Mensen die al schildklierproblemen hebben mogen dit medicijn meestal niet gebruiken.

  Waarschuw uw arts als u last heeft van de hierboven beschreven verschijnselen. Soms moeten tabletten met schildklierhormoon erbij geslikt worden. De schildklierafwijking verdwijnt weer binnen enkele weken na stoppen van amiodaron.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Haaruitval

 • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen, spierpijn, onwillekeurige bewegingen van armen, benen en romp. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben kunnen meer last krijgen van hun aandoening.

  Overleg met uw arts als u tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan jeuk, huiduitslag, benauwdheid, duizeligheid, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met koorts, zwelling van de lymfeklieren en blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Verder kunnen er nierproblemen of bloedafwijkingen optreden. Als u merkt dat u sneller blauwe plekken krijgt of dat u minder plast of uw urine erg donker wordt, kan dat wijzen op een bloedafwijking of nierprobleem.

  Als u één van deze uitingen merkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor amiodaron. De apotheek kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren of verworven verlengde QT-interval of het Brugadasyndroom. Gebruik dit middel NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft.

  Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u een ander medicijn gebruiken. Indien u het medicijn toch moet gebruiken, zal de arts u extra controleren.

 • Toename van de hoeveelheid cholesterol en vetten in het bloed

  Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

 • Rugpijn

 • Reukstoornissen

 • Ontsteking van de alvleesklier. Waarschuw uw arts bij zeer hevige aanhoudende buikpijn.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP