Daxas

Active ingredient: roflumilast

The text below is about the active substance roflumilast


Introductie

Roflumilast is een ontstekingsremmer.

Artsen schrijven het voor bij chronische obstructieve longziekte (COPD).


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight


Werking

Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Verschijnselen
COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd.

De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Behandeling
De arts zal meestal kortwerkende luchtwegverwijders voorschrijven, zoals ipratropium of salbutamol. Als u vooral 's nachts last heeft van benauwdheid schrijft de arts langwerkende luchtwegverwijders voor, zoals tiotropium, salmeterol of formoterol.

Als deze medicijnen onvoldoende helpen en u vooral klachten heeft van chronische ontsteking van de longen (zoals chronische bronchitis) kan de arts u roflumilast naast de luchtwegverwijders voorschrijven.

Werking
Roflumilast remt de ontsteking in het longweefsel, waardoor de klachten van COPD zoals benauwdheid, hoesten of kortademigheid, afnemen. Het duurt enkele weken voordat u het effect kunt merken.

Lees meer over chronische obstructieve longziekte (copd) . "


Bijwerkingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid, buikpijn, zuurbranden, zure oprispingenof verstopping.

  Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele weken. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

 • Verlies van eetlust en gewichtsverlies.

  Zeer zelden verlies van smaak. Mensen die al te licht zijn, moeten hun gewicht controleren. Bij te veel ongewenst gewichtsverlies uw arts waarschuwen.

 • Hoofdpijn en slapeloosheid. Vooral ouderen en mensen met een lichaamsgewicht onder de 60kg zijn gevoelig voor de bijwerking slapeloosheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals nervositeit, depressiviteit, angstgevoelens en gedachten aan zelfmoord. Mensen die ooit psychische klachten hebben gehad, hebben hier meer kans op.

  Vooral als u al eerder een ernstige depressie heeft gehad, moet u dit aan uw arts melden. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u. Neem contact op met uw arts als depressieve gevoelens ontstaan of verergeren.

 • Duizeligheid, draaierigheid, trillende handen, vermoeidheid of een slap gevoel.

 • Luchtweginfecties

 • Zwarte of teerachtige ontlasting. Dit kan wijzen op een bloeding in maag of darmen.

  Waarschuw uw arts, als u dit merkt.

 • Huiduitslag. Ook overgevoeligheid komt zeer zelden voor. U merkt dit aan galbulten of jeuk.

  In zeldzame gevallen kan 'angio-oedeem' ontstaan: een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Spierpijn, spierkramp en rugpijn.

 • Borstvorming bij mannen.

  Als u dit merkt, raadpleeg dan uw arts.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Kies hiervoor een vast tijdstip, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
COPD is een chronische longziekte. U gebruikt dit medicijn daarom meestal langdurig.

Het kan enkele weken duren voor uw klachten verminderd zijn.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het minder dan 8 uur voor u aan de volgende dosis normaal inneemt? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Een enkele keer kunt u duizelig worden van dit medicijn. Als dat bij u het geval is, rijd dan geen auto.

alcohol drinken of alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Het antibioticum rifampicine. Roflumilast kan minder goed werken door dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u dit medicijn gebruikt.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen. Bedenk wel dat het enkele weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.


Handelsinformatie

Roflumilast is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Daxas in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.