Femara

Active ingredient: letrozol

The text below is about the active substance letrozol


Introductie

Letrozol is een aromatase-remmer. Het vermindert de hoeveelheid oestrogeenhormoon in de eierstokken, vetweefsel, lever en in borstkankergezwellen.

Artsen schrijven letrozol voor bij een bepaald type borstkanker, namelijk die gevoelig is voor hormonen.

Artsen schrijven het soms voor bij verminderde vruchtbaarheid. Letrozol verlaagt de hoeveelheid oestrogeenhormoon. Het stimuleert hierdoor de afgifte van hormonen die voor de eirijping en eisprong zorgen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Werking

Kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waarbij lichaamscellen zich ongeremd vermenigvuldigen. Het gevolg is tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen.

Het is een ernstige ziekte die fataal kan zijn, als men er niets aan doet. Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling voor veel soorten kanker mogelijk. Bij snelle behandeling voorkomt u dat een kankergezwel doorgroeit in het omringende weefsel of dat het uitzaait. Bij uitzaaiingen ontstaat kanker op andere plaatsen in het lichaam.

Oorzaak
In elke cel zit DNA. DNA bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door het DNA weten cellen wat ze moeten doen, bijvoorbeeld ook hoe snel ze zich moeten delen. Bij een celdeling ontstaan uit één cel twee dochtercellen, met exact hetzelfde DNA als de moedercel. Als het stukje DNA dat de celdeling bestuurt beschadigd raakt, kan de cel zich sneller gaan delen. De dochtercellen van elke cel bevatten dezelfde beschadiging in het DNA. Daardoor gaan ook deze cellen zich ongeremd delen, met kanker tot gevolg.

Hoe de beschadiging in het DNA ontstaat, is vaak onbekend. Het lijkt soms te komen door chemische stoffen zoals teer in tabaksrook, of door asbest, alcohol, te veel of te vet voedsel, straling of door een erfelijke aanleg.

Verschijnselen
Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. In het beginstadium zijn er vaak helemaal geen verschijnselen. Pas als een kankergezwel tegen zenuwen aandrukt, pijn te voelen.

Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge vermoeidheid, gebrek aan eetlust en sterke vermagering (bijvoorbeeld meer dan drie kilo per maand).

Bij borstkanker kunt u een knobbeltje voelen in de borst, kan de huid indeuken of juist rood en gezwollen zijn, en kan er vocht uit de tepel komen of kan de tepel naar binnen trekken. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

Behandeling
Operatie, bestraling, cytostatica-kuren en medicijnen die het oestrogeenhormoon in het lichaam verminderen zijn de meest voorkomende behandelingsmethoden bij borstkanker.

Bij een operatie verwijdert men de tumor in de borst. Daarna wordt nabehandeld met bestraling, cytostaticakuren of met beide. Dit is afhankelijk van de aard van de kankercellen en de kans op aanwezigheid van uitzaaiingen.

Als de kankercellen gevoelig zijn voor oestrogeenhormoon, zal de arts bovendien een medicijn voorschrijven dat de werking van oestrogeen tegengaat, zoals tamoxifen of letrozol. Soms schrijft de arts eerst 5 jaar tamoxifen voor en daarna letrozol. Hierdoor is de kans op terugkeer van de tumor nog kleiner.

Ook als er sprake is van uitzaaiingen, kan de arts letrozol voorschrijven. De groei van de tumor wordt dan geremd, waardoor uw klachten kunnen verminderen. Als de behandeling goed aanslaat, kunt u het een aantal maanden blijven gebruiken.

Werking
Bij borstkanker vermindert letrozol de aanmaak van het vrouwelijke oestrogeenhormoon. Het remt daardoor de groei van de tumor en voorkomt dat er opnieuw borstkanker ontstaat. Na behandeling is het aantal teruggekeerde borstkankertumoren met de helft verminderd. Ook is de kans op kanker in de andere borst verminderd.

Lees meer over kanker

Verminderde vruchtbaarheid

Voor een zwangerschap is een gerijpte eicel nodig. De eicel rijpt in de eierstokken. Als de eicel voldoende is ontwikkeld, komt hij vrij voor bevruchting. Dit heet de eisprong. Een mannelijke zaadcel kan daarna de vrijgekomen eicel bevruchten.

Clomifeen wordt vaak als eerst gebruikt bij vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Vrouwen die niet goed reageren op clomifeen, kunnen daarna letrozol gebruiken.

Behandeling
Een veel voorkomende oorzaak van verminderde vruchtbaarheid is als de eicellen zich niet voldoende ontwikkelen of als er geen eisprong optreedt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vergroeiing van de eierstokken (polycysteus ovarium syndroom, PCOS). Letrozol wordt in dat geval gebruikt om de eirijping en eisprong te bevorderen.

Mocht de verminderde vruchtbaarheid komen doordat de zaadcellen de eicellen niet makkelijk kunnen bereiken, dan zal de arts de zaadcellen via inseminatie bij de eicellen brengen. Deze behandeling wordt ook wel IUI (intra uteriene inseminatie) genoemd. Letrozol kan daarbij worden gebruikt om de eirijping te stimuleren.

Bij andere vormen van verminderde vruchtbaarheid kan In Vitro Fertilisatie (IVF) worden toegepast. Hierbij brengt men de eicellen buiten het lichaam in contact met de zaadcellen. Er zijn voor een IVF-behandeling meerdere eicellen nodig. Daarom wordt de eirijping soms gestimuleerd met letrozol. Na de eisprong haalt de arts de rijpe eicellen uit de eierstokken om ze vervolgens buiten het lichaam te laten bevruchten.

Effect
Letrozol bevordert de eirijping en eisprong, waarna de eicellen bevrucht kunnen worden door de mannelijke zaadcellen.

Lees meer over verminderde vruchtbaarheid


Bijwerkingen

Behalve de gewenste werking kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Overgangsklachten, zoals opvliegers, transpiratie, vaginale bloeding of afscheiding. Ook kan het slijmvlies van de vagina droger worden, waardoor het vrijen pijnlijk kan zijn en er zich makkelijker vaginale infecties kunnen voordoen. Overgangsklachten zijn een gevolg van de verminderde hoeveelheid oestrogeenhormoon in het lichaam. Heeft u er veel last van, of heeft u last van vaginale bloeding, neem dan contact op met uw arts.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Pijn en stijfheid van de gewrichten, vermoeidheid en zwaktegevoel.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Hartkloppingen, pijn op de borst zeer zelden versnelde hartslag. Raadpleeg dan een arts.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, diarree en verandering van eetlust.
 • Depressiviteit, angst en snel geirriteerd zijn.
 • Huiduitslag, droge huid, jeuk en haaruitval.
 • Spierpijn.
 • Vasthouden van vocht op plaatsen waar dat normaal niet het geval is, bijvoorbeeld in de enkels en voeten. Dit heet oedeem. Heeft u hier last van, raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kunt u hierdoor een verhoogde bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten krijgen.
 • Botontkalking (osteoporose). Oestrogeenhormonen maken de botten stevig. Als de hoeveelheid oestrogeenhormoon daalt, worden de botten geleidelijk aan broos en kunnen eerder botbreuken ontstaan. Om dit te voorkomen kan de arts een medicijn van het bisfosfonaat-type voorschrijven. Overleg hierover met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slaperigheid en slapeloosheid.
 • In het begin van de behandeling, als u het tegen borstkanker gebruikt: toename van pijn vooral bij uitzaaiingen in de botten, zwelling en roodheid op de plek van de borstkanker. Dit zijn voorbijgaande verschijnselen en gaan vanzelf over.
 • Oogirritatie en verminderd gezichtsvermogen door oogafwijkingen, zoals cataract (grauwe staar). Raadpleeg uw arts bij problemen met zien.
 • Droge mond en smaakstoornissen. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Beknelde zenuw in de pols. Hierdoor kunnen pijn, tintelingen of een doof gevoel in uw duim, vingers en handpalm ontstaan. Ook kunt u last krijgen van minder kracht en gevoel in uw handen.
 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedcellen. Onverklaarbare koorts, keelpijn, blaasjes in mond en keel of infecties kunnen duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dat gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Leveraandoeningen, zoals hepatitis. U kunt dit merken aan donkere urine, een gele kleur van het oogwit of van de huid, misselijkheid en een vermindere eetlust. Waarschuw dan een arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in galbulten of in 'angio-oedeem', een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor letrozol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de tablet in zijn geheel door met water of een andere vloeistof zonder te kauwen.

Wanneer?

 • Kanker: U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, zodat u dit medicijn regelmatig inneemt. Bovendien vergeet u dan minder snel een dosis.
 • Verminderde vruchtbaarheid: Meestal moet u dit middel gebruiken vanaf de derde dag na het begin van de menstruatie tot en met dag zeven. De arts houdt met een echo in de gaten of de eicellen voldoende rijpen.

Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends.

Hoe lang?

 • Kanker: Meestal gebruikt u dit medicijn gedurende enkele jaren. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en welke andere medicijnen u gebruikt.
  Bij borstkanker met uitzaaiingen gebruikt u het meestal gedurende een paar maanden.
 • Verminderde vruchtbaarheid: U moet dit middel meestal enkele dagen gebruiken.
  Als na 6 cycli geen zwangerschap is opgetreden, is meestal verder onderzoek nodig.


Vergeten

Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:

 • U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 3 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 3 uur? Sla de vergeten dosis dan over.


Verboden

autorijden?
Duizeligheid, slaperigheid en een verminderd gezichtsvermogen komen zelden voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Wisselwerking

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

 • De vrouwelijke geslachthormonen, estriol, estradiol en geconjugeerde oestrogenen. Deze hormonen en letrozol kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.


Zwangerschap

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen kan veroorzaken bij de baby. Het is belangrijk dat u zeker weet dat u niet zwanger bent als u met dit middel begint.

Bij borstkanker mag u dit medicijn alleen gebruiken als u meer dan één jaar geen menstruatie heeft gehad, dus in de overgang bent. Twijfelt u of u nog zwanger kunt worden, raadpleeg dan uw arts.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Het medicijn kan schadelijk zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.


Stoppen

 • Kanker: Voor het effect is het nodig dit medicijn een aantal jaar te gebruiken. Stop dus niet met dit medicijn, maar overleg eerst met uw arts.
 • Verminderde vruchtbaarheid: U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Bedenk wel dat als u voortijdig stopt met dit medicijn, de behandeling kan mislukken.


Handelsinformatie

Letrozol is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknamen Femara en Letroman, en als het merkloze Letrozol.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.