Jouw privacy staat voorop in onze apotheek

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor jou als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener. Deze rechten en plichten zijn opgesteld om goede farmaceutische zorg te kunnen garanderen, en gaan onder andere over het waarborgen van jouw privacy in de apotheek.

Wist je bijvoorbeeld dat je recht hebt op een gesprek onder vier ogen als je het vervelend vindt om over lastige zaken te praten aan de balie? Hiervoor heeft onze Service Apotheek een aparte spreekruimte beschikbaar.

Maar de privacywetgeving gaat ook over de verwerking van jouw persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor jouw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.

We hebben een uitgebreid privacyreglement dat van toepassing is op de werkzaamheden door onze Service Apotheek. Klik op onderstaande link om de PDF te downloaden:

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over hoe de apotheek om gaat met jouw privacy? Neem dan contact op met jouw apotheek via het contactformulier.