Jouw medische gegevens delen

Wat gebeurt er als je onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als je naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener van jouw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in jouw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP.

Alleen met toestemming
Jouw huisarts en apotheek mogen jouw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor jouw behandeling. Jouw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. Je kunt online jouw zorgverleners toestemming geven jouw medische gegevens te delen met DigiD. Je kunt ook bij jouw apotheek je laten aanmelden op het LSP.

Folder
Wil je meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de folder Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Filmpje
Voor een heldere uitleg over het LSP kun je hieronder het filmpje bekijken van VZVZ.

Uitwisselen labwaarden
Heb je jouw bloed laten prikken? Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid.
Apothekers kunnen, met toestemming van de patiënt, labwaarden bij de arts opvragen die van belang zijn voor de medicatiebewaking zoals natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte zoals digoxine of lithium.
Als een voorschrijver de verplichting niet nakomt om voor een van genoemde geneesmiddelen de reden van voorschrijven te vermelden of een afwijkende nierfunctiewaarde door te geven, dan zal de apotheker deze opvragen.