U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Huisregels

 

Er zijn door de apotheek huisregels opgezet omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen en heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden. Hiermee bedoelen wij:
  Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening. Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek. Blijf van andermans eigendommen af. Beschadig niets en niemand.
 • De apotheek behoudt zich het recht voor om cliënten die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten.
 • Minder valide cliënten krijgen met voorrang een zitplaats.
 • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Mobiel bellen is alleen toegestaan in het uiterste geval.
 • Honden, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers.

 

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP