U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Medicinale cannabis

 

Service Apotheek Sumatra heeft zich gespecialiseerd in het afleveren van medicinale cannabis aan chronisch zieken. Wanneer u een recept heeft gekregen van uw arts met medicinale cannabis, kunt u dit bij voorkeur naar ons faxen of mailen. Wanneer dit voor u niet mogelijk is hebben wij een aantal gegevens van u nodig om uw order te kunnen plaatsen:

 • Naam en voorletters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Hoeveelheid en soort medicinale cannabis
 • Wanneer u de bestelling wilt afhalen 

Deze gegevens kunt u bij voorkeur faxen of mailen, maar u kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.
Wanneer wij uw order verwerkt hebben laten wij u weten wanneer de bestelling voor u klaarligt en wat de kosten hiervan zijn.
U dient het originele recept te overhandigen wanneer u de bestelling komt afhalen.

Voor uitgebreide informatie zie onderstaande tekst of neem contact op met:

Service Apotheek Sumatra
Tel:      0(031)20-6650905
Fax:     0(031)20-6650905
Email:  info@sumatraapotheek.nl


Service Apotheek Sumatra specializes in the delivery of medical cannabis to chronically ill. If you received a prescription from your doctor with medical cannabis, you may fax or mail it to us. If this is not possible, we need some information from you to place your order.

 • Name and initials
 • Address
 • Postal code and city
 • Country
 • Date of birth
 • Phone number
 • Quantity and type of medicinal cannabis
 • When you want to collect your order

This data can be faxed or mailed, but of course you can also call us. If we have your order processed we let you know when the order will be ready and what the costs are. You need the original recipe to hand when you pick up your order. For more information see the text below or contact:

Pharmacy Services Sumatra
Tel: 0 (031) 20-6650905
Fax: 0 (031) 20-6650905
Email: info@sumatraapotheek.nl

Wat is medicinale cannabis? 
Medicinale cannabis is marihuana of wiet die gebruikt wordt om bepaalde lichamelijke klachten te verminderen. De cannabis voor medicinaal gebruik is op recept verkrijgbaar bij de apotheek. Het wordt speciaal gekweekt bij een door de overheid geselecteerde teler. Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant van Cannabis sativa L.var. sativa, de hennepplant en Cannabis sativa L.var. Indica . Andere namen voor cannabis zijn marihuana of wiet. Cannabis bevat verschillende werkzame bestanddelen, zoals dronabinol (THC of tetrahydrocannabinol) en cannabidiol (CBD). THC is het meest bekende en onderzochte bestanddeel van medicinale cannabis, de meeste effecten van medicinale cannabis worden eraan toegeschreven. Het is een stof die verschillende werkingen op het menselijk lichaam kan hebben. CBD is evenals THC een werkzaam bestanddeel uit de cannabisplant. Er is nog relatief weinig bekend over CBD, maar recent onderzoek wijst er op dat het mogelijk een positieve bijdrage levert bij de pijnbestrijding bij multiple sclerose. Verder lijkt CBD de psychische bijwerkingen tegen te kunnen gaan die door het gebruik van THC kunnen optreden. In medicinale cannabis komen nog vele andere stoffen voor die een bijdrage leveren aan de werkzaamheid. Medicinale cannabis is - in tegenstelling tot de coffeeshop-cannabis – een product van farmaceutische kwaliteit. Dit betekent dat medicinale cannabis gegarandeerd geen pesticiden, zware metalen, bacteriën, schimmels of andere ziekteverwekkers bevat. Bovendien is het op een gestandaardiseerde wijze geteeld, waardoor het altijd dezelfde sterkte en samenstelling heeft. Elke partij wordt in een laboratorium uitgebreid gecontroleerd of het aan de eisen voldoet.  

Waarom een Cannabis Apotheek.
De reden hiervoor is dat veel mensen baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis bij allerlei lichamelijke klachten. In het verleden was cannabis echter alleen verkrijgbaar bij de coffeeshop. De coffeeshop levert cannabis van ongecontroleerde, wisselende kwaliteit. Bovendien voelt niet iedere patiënt die medicinale cannabis gebruikt zich op zijn gemak in een coffeeshop.

Vanaf 2003 is medicinale cannabis verkrijgbaar bij de apotheek. De prijs hiervan was echter veel hoger dan bij de coffeeshop. Voor veel patiënten is dit een bezwaar, vooral omdat veel ziektekostenverzekeraars cannabis voor medicinaal gebruik nog niet vergoeden.
Service Apotheek Maasbracht kan medicinale cannabis goedkoper leveren, omdat wij grootverpakkingen inkopen. Wij verpakken de cannabis vervolgens zelf in kleinere hoeveelheden, wat kosten bespaart.    
   
Wat kunt u verwachten van een Cannabisapotheek?

 • wij leveren verschillende variëteiten cannabis voor een lage prijs.
 • de medicinale cannabis wordt geleverd in eenheden van 5 gram of meer.
 • de te verstrekken hoeveelheid wordt bepaald door de arts. Hij mag voor maximaal drie maanden gebruik voorschrijven.
 • u kunt de medicinale Cannabis altijd direct meenemen.
 • de cannabis die wij leveren is biologisch geteeld en van constante en zuivere kwaliteit, vrij van micro-organismen.
 • wij hebben deskundig personeel, dat zorgt voor professionele begeleiding en medicatiebewaking.
 • wij geven adviezen over hoe u medicinale cannabis kunt gebruiken.
 • kunt bij ons terecht voor al uw vragen en opmerkingen over het gebruik.
 • wij bezorgen de medicinale cannabis ook aan huis of per aangetekende post.

Wat vragen wij van u? 
Een recept van uw arts dat voldoet aan de regels voor een opiumwetrecept.
Regels opiumwetrecept: Een recept voor een opiumwetmiddel wordt door degene die voorschrijft in onuitwisbare letters gesteld en ondertekend onder vermelding van de datum van ondertekening. 
Het recept bevat:

 1. de naam en voorletters, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de arts.
 2. de naam van het middel, cannabis met daarbij de variëteit en de hoeveelheid, voluit in letters geschreven
 3. de naam en voorletters, het adres en de woonplaats van de persoon voor wie het recept wordt voorgeschreven. Daarbij tevens de geboortedatum.
 4. een duidelijke omschrijving van de wijze van gebruik, met de maximaal te gebruiken hoeveelheid per etmaal
 5. het toegelaten aantal herhalingen, voluit geschreven in letters.
 6. bij het voorschrijven van verschillende variëteiten, moeten deze op een afzonderlijk recept voorgeschreven worden.


Welke werking heeft medicinale cannabis?
Momenteel zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam is bij :

 • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade
 • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
 • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, HIV-infectie en aids
 • Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn
 • Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette

Medicinale cannabis geneest de genoemde aandoeningen niet, maar kan helpen de klachten die bij de aandoeningen horen of de bijwerkingen van de medicatie te verminderen.   
   
Bij welke aandoeningen kan medicinale cannabis de klachten verminderen?
Vanwege de bovengenoemde effecten wordt het toegepast bij:

 • MS ( =multiple sclerose),
 • ruggenmergschade
 • kanker, tegen de pijn, en tegen misselijkheid en braken door de behandeling
 • hiv en aids
 • zenuwpijnen

In het bestand van onze apotheek bevinden zich ook patiënten die lijden aan: Glaucoom, Epilepsie, Reuma, Colitis Ulcerosa , Ziekte van Parkinson, Alzheimer, migraine, anorexia, Ziekte van Crohn, astma, menstruatiekrampen, ADHD, angststoornissen, ME/chronische vermoeidheid, slaapstoornissen, eczeem/jeuk, fibromyalgie en daarvoor cannabis gebruiken. Gebruik van cannabis voor deze aandoeningen wordt op dit moment echter nog niet ondersteund door grootschalige wetenschappelijk onderzoeksresultaten. Het is aan de arts om te bepalen in welke situatie, bij welke aandoening medicinale cannabis een geschikte keuze is voor een patiënt.    
   
In welke hoeveelheden kunt u cannabis aanvragen? 
De Cannabisapotheek verstrekt en verrekent medicinale cannabis in verschillende eenheden, meestal per 5 gram. Indien u voor het eerst medicinale cannabis gaat gebruiken dan mag de apotheek u voor maximaal 15 dagen cannabis afleveren. Na deze 15 dagen mag de apotheek u telkens voor maximaal 3 maanden cannabis afleveren. U kunt uw recept voor medicinale cannabis in zijn geheel of in kleinere porties (middels herhaalrecept) afnemen. Indien u in kleinere porties afneemt betaalt u slechts de afgenomen portie. U bent niet verplicht uw volledige herhaalrecept in één keer af te halen. 
    
Verkrijgbare soorten medicinale cannabis.
Op dit moment zijn de volgende vier variëteiten medicinale cannabis verkrijgbaar:

Bedrocan: 
Ervaringsdeskundige gebruikers van medicinale cannabis en cannabis uit coffeeshops omschrijven deze variëteit als echte "Sativa", die zich laat vergelijken met soorten die in coffeeshops worden verkocht onder de namen: "Jack Herrer", "Silver Haze", "Super Silver Haze", "Nevils’Haze", "Sneeuwwitje", of "S per Skunk". Het THC-gehalte is ongeveer 19 %, het CBD-gehalte 0,8 %.

Bediol:
Bediol is een kruising tussen Haze (Sativa) x  Ruderalis. Ruderalis heeft een laag THC-gehalte en vaak een wat hoger CBD gehalte, dat sterk tot uiting komt in Bediol. Bediol is een varieteit met weinig THC (4-6%) en een hoog CBD gehalte (ca. 7%) en wordt geleverd in de vorm van een granulaat (losse korreltjes). Deze variant wordt met name gebruikt door patiënten die cannabis gebruiken vanwege het pijnstillende effect en/of de werking tegen spierspasmen.

Bedrobinol: 
Bedrobinol is een kruising van Haze x Afghaan (meest sativa). De soort laat zich moeilijk vergelijken met het bestaande assortiment in de Nederlandse
coffeeshops, maar het komt qua effect nog het dichtst bij een pure Afghaan. De werking is mild, evenals de smaak. Thee van deze soort kleurt diep rood/oranje. Het THC-gehalte van deze variëteit is ongeveer 12% (tot 14,8%), het CBD-gehalte is ongeveer 0,2%.
Dit product wordt op de markt gebracht onder de naam; Cannabis flos variëteit Bedrobinol. 
De variëteit Bedrocan geeft door het hoge THC- gehalte snel een “high” gevoel. De variëteit Bedrobinol heeft een milder effect.

Bedica:
Bedica is een indica variëteit. De Bedica heeft naast de bekende therapeutische werkzaamheid van medicinale cannabis, zoals vermindering van pijn, een extra ontspannende werking. Zowel mentaal als fysiek. Net als Bediol is de Bedica in granulaatvorm op de markt gebracht. Dit betekent dat de bloemtoppen vermalen zijn. Het THC gehalte is ongeveer 14% en het gehalte CBD is minder dan 1%.

Gebruik en dosering van medicinale cannabis. 

De meeste werkzame stoffen in cannabis worden pas actief na verhitting van deze stoffen. THC en CBD zijn in de plant opgeslagen in de vorm van niet-actieve zuren. Door het plantmateriaal te verhitten tot ongeveer 90 graden C. worden deze stoffen maximaal geactiveerd.

Hoeveel cannabis per dag nodig is, welke variëteit het beste gebruikt kan worden en hoe de cannabis het beste toegediend kan worden is per persoon verschillend. Vaak wordt begonnen met een lage dosering. Geeft dit onvoldoende resultaat, dan kan de dosering langzaam worden verhoogd. 
Cannabis voor medische toepassing kan op verschillende manieren gebruikt worden: bijvoorbeeld als thee, door inhalatie na verdamping middels een verdamper, en roken (het roken van cannabis wordt afgeraden). Bij inhalatie worden de werkzame bestanddelen snel opgenomen in het lichaam. Het maximale effect treedt hierdoor snel op: al binnen 15 minuten. Na ongeveer drie tot vier uur is de cannabis uitgewerkt. Bij inhalatie is de dosering vrij goed te sturen. Het duurt een à twee weken van herhaalde toediening voordat een situatie van steady-state optreedt en het maximale te verkrijgen effect is bereikt. Pas na een week of twee kan de werkzaamheid goed beoordeeld worden. 
   
Medicinale cannabis in de vorm van thee. 
Bereiding: 
1 gram cannabis afgedekt gedurende tenminste 15 minuten in 1 liter zacht kokend water laten trekken. Vervolgens de thee zeven. Zonodig op smaak brengen met honing. Voor bewaring een theelepeltje koffiemelk(poeder) toevoegen aan de thee. Hierdoor blijft de werkzame stof THC goed verdeeld in de thee.

Dosering: 
1 kopje per dag drinken (0.2 liter), warm of koud. In geval van te gering resultaat (dit kan per persoon verschillend zijn) kunt u zowel `s ochtends als avonds een kop thee nemen. De thee die niet direct wordt gebruikt, kan maximaal 5 dagen in de koelkast bewaard worden na toevoeging van een beetje koffiemelkpoeder.

Werking: 
Bij gebruik van cannabis als thee duurt het 30 tot 90 minuten voordat het begint te werken. Het maximale effect wordt bereikt na twee à drie uur. Het duurt vier tot acht uur voordat het is uitgewerkt. Dit kan per persoon heel verschillend zijn. Houd (als beginner) bij het gebruik van thee rekening met een tijd van twee weken voor het bereiken van het gewenste effect. 
   
   
Inhaleren van medicinale cannabis. 
Voor het inhaleren kan gebruik worden gemaakt van een vaporisator of verdamper. De gebruiksinstructies van de verdamper worden meegeleverd met het apparaat. Verdampers kunnen besteld worden via internet onder de naam Volcano Medic. 

Dosering:
1-2 keer per dag enkele malen inhaleren (tussen de 50 en 100 mg) tot het gewenste effect is bereikt of tot psychische bijwerkingen optreden. Na de eerste inhalatie en tussen de inhalaties steeds 5-15 minuten wachten.

Werking: 
Bij inhalatie begint de werking binnen enkele minuten. Adem de damp diep in wanneer de damp van cannabis net zichtbaar is (als een lichte mist). Zorg dat er geen rookontwikkeling optreedt, de damp lijkt dan op dikke wolken. Bij inhalatie is de dosering vrij goed te sturen. Als het onvoldoende helpt, kunt u eventueel nog een of meer trekjes nemen. Bij voldoende effect of als u last krijgt van bijwerkingen kunt u stoppen met inhaleren. 
   

Roken
Het roken van cannabis wordt afgeraden. Het effect ervan is vergelijkbaar met dat van het inhaleren met een verdamper. Bij het roken ontstaan echter ook schadelijke stoffen. Het inhaleren via een verdamper is wél een zeer geschikte methode om medicinale cannabis te gebruiken: medicinale cannabis wordt in de verdamper voorzichtig verhit, maar niet verbrand, de werkzame stoffen komen daarbij vrij en worden via inhalatie (inademing) opgenomen in de longen. Via de longen komen ze in de bloedsomloop terecht en werken op deze manier tegen verschillende klachten. 
   
Heeft medicinale cannabis bijwerkingen? 
In het algemeen treden weinig bijwerkingen op wanneer cannabis voor medicinale toepassing wordt gebruikt. Lage doseringen zijn meestal voldoende om het gewenste effect te bereiken, zonder dat er bijwerkingen optreden.

De kans op het ontstaan van bijwerkingen wordt groter wanneer:

 • hoge doseringen wordt gebruikt
 • het toegepast wordt in combinatie met alcohol
 • de variëteit meer dronabinol(THC) bevat
 • de werkzame stoffen geïnhaleerd worden in plaats van ingenomen in de vorm van thee

Daarnaast is het afhankelijk van de gebruiker: de ervaring speelt een rol, de gevoeligheid van de persoon en de stemming waarin men zich bevindt op het moment van het gebruik. Welke verschijnselen kunnen zich voordoen?

Psychisch effect: meestal geeft het gebruik van medicinale cannabis een prettig effect. Men kan een vrolijk gevoel krijgen, wat overgaat in een gevoel van rust en kalmte. Dit noemt men wel 'high' worden. Daarnaast kan een gevoel van verlies van idee van tijd en ruimte optreden en het beter waarnemen van kleuren en geluid. Deze effecten kunnen als vreemd ervaren worden en angst en paniek veroorzaken bij de eerste keer dat de cannabis wordt gebruikt. Vaak is dit een kwestie van wennen aan de werking.

Bij een hoge dosis kan ook een negatief effect op de stemming ontstaan. Er kunnen angst en paniek optreden, rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen. Bij een te hoge dosis THC kan een klontje suiker, een lepel honing, wat citroensap of vitamine c (500 mg) het gevoel van angst, neerslachtigheid of paniek doen verminderen.

Lichamelijke effecten die kunnen optreden zijn: hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, rode branderige ogen, droge mond, koud of warm gevoel in handen en voeten, spierverslapping. Deze verschijnselen verdwijnen meestal na een paar uur. Bij aanhoudende klachten is het aan te raden uw arts te raadplegen. 
   
Maatregelen die u kunt nemen als u medicinale cannabis voor het eerst gebruikt. 
Wanneer u cannabis voor het eerst gebruikt weet u nog niet welke werking cannabis op u heeft. Het is daarom aan te raden om in dit geval de medicinale cannabis in een rustige omgeving en in aanwezigheid van iemand anders te proberen. Daarnaast is het aan te raden te beginnen met een lage dosering.
Ook bij het overschakelen op een ander variëteit cannabis is niet goed te bepalen welk effect er optreedt. Ook dan is het aan te raden eerst voorzichtig te doseren
 
Beïnvloedt het gebruik van medicinale cannabis de rijvaardigheid? 
Cannabis kan het reactie- en concentratievermogen verminderen. Dit is van invloed op de rijvaardigheid in de auto of op de fiets, bediening van machines, trappenlopen enz.. Deelnemen aan het verkeer en het bedienen van machines wordt daarom afgeraden.
   
Medicinale cannabis in combinatie met andere geneesmiddelen. 
Cannabis kan de werking versterken van slaap- en kalmeringsmiddelen en van pijnstillers die lijken op morfine. Eventueel kan de dosering van deze middelen, in overleg met uw arts, verlaagd worden.
   
Bij welke aandoeningen dient men voorzichtig zijn met gebruik van cannabis? 
Cannabis kan bepaalde psychische klachten verergeren. Wanneer u psychische klachten hebt, is het aan te raden cannabis alleen te gebruiken na overleg met uw arts hierover.
Wanneer u een hartaandoening hebt, kunnen bijwerkingen op het hart zoals een versnelde hartslag eerder optreden. U kunt dan het beste voorzichtig doseren. Het effect op het hart wordt in de loop van enkele dagen tot weken minder.
   
Medicinale cannabis tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. 
Het gebruik van medicinale cannabis wordt afgeraden wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Verschillende werkzame stoffen uit de medicinale cannabis bereiken het ongeboren kind via de moeder en gaan over in de moedermelk.
    
Is gebruik van medicinale cannabis verslavend? 
Cannabis die gebruikt wordt als geneesmiddel zal niet snel tot een verslaving leiden. Dit is wel het geval wanneer het recreatief gebruikt wordt als genotmiddel. Het lichaam kan wel gewend raken aan de cannabis. Het is daarom beter om niet plotseling te stoppen met het gebruik van cannabis wanneer dit langere tijd is gebruikt. Er kunnen anders tijdelijk klachten ontstaan zoals misselijkheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid en rusteloosheid. 
   
Medicinale cannabis mee op vakantie. 
Het meenemen van cannabis naar het buitenland is in het algemeen verboden. Voor medisch gebruik is dit wel toegestaan, wanneer u een medische verklaring heeft. De medische verklaring is te downloaden van de website http://www.igz.nl/ patiënten. De verklaring moet u laten ondertekenen door uw arts. Met deze verklaring kunt u medicinale cannabis meenemen naar de Schengenlanden.( België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje). 
Indien het een land betreft dat niet tot de Schengenlanden behoort, neem dan contact op met uw arts en met de ambassade of het consulaat van het land waar u naar toe reist. Met uw artsenverklaring kunt u toestemming vragen aan de ambassade of het consulaat om de medicinale cannabis mee te nemen.

Wordt medicinale cannabis vergoed door de zorgverzekering? 
Sommige zorgverzekeraars hanteren een speciale regeling (coulanceregeling) en vergoeden tot een bepaald maximum bedrag per jaar uw medicinale cannabis. U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar informeren of ook u recht heeft op een vergoeding. 
Door veel zorgverzekeraars wordt medicinale cannabis echter (nog) niet vergoed. U kunt het best uw polis raadplegen of dat ook geldt voor u. Als uw zorgverzekeraar wel een vergoedingsregeling heeft dan moet u uw cannabis wel eerst zelf  betalen in de apotheek. U stuurt vervolgens de rekening naar de verzekering, die u het bedrag terugstort.  
   
Verzending per post. 
Het is mogelijk om u medicinale cannabis binnen Nederland toe te sturen. Dit doen wij per aangetekende post via TNT. Aangetekende post wordt gegarandeerd binnen 3 werkdagen, maar in de regel de volgende werkdag bezorgd. De kosten voor het aangetekend versturen worden aan u doorberekend. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar http://www.tnt.nl/ . 

Wij sturen u de medicinale cannabis toe nadat wij een origineel, rechtsgeldig recept van uw huisarts of specialist hebben ontvangen en u het te betalen bedrag aan ons heeft overgemaakt.

Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met Service Apotheek Sumatra tel: 003120-6650905 of per email: info@sumatraapotheek.nl. 

De prijs ligt tussen de €6,30 en €7,00 per gram.
     
Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze tekst nog vragen over de bestelling van medicinale cannabis, neemt u dan contact op met Service Apotheek Sumatra.
Heeft u medisch inhoudelijke vragen over cannabis, dan kunt u contact opnemen met het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), telefoon: 070-340 5113, e-mail: info@cannabisbureau.nl

Voor verdere informatie over het gebruik van medicinale cannabis en achtergronden kan de website van de NCSM geraadpleegd worden: www.ncsm.nl, of contact worden opgenomen met de stichting via tel 0598-634519 of email: stichting@ncsm.nl  Ook voor het aanschaffen of uitproberen van een Volcano verdamper kunt u bij de NCSM terecht.

EEN GREEP UIT ONS ONLINE ASSORTIMENT

Copyright © 2019 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP