U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Inleiding thuiszorgprotocol

In het thuiszorgprotocol zijn gezamenlijk afspraken vastgelegd van partijen die betrokken zijn bij patiënten die zorg krijgen van een thuiszorgorganisatie. Het doel van deze afspraken is het veilig gebruik van geneesmiddelen te borgen.

Dit protocol is van toepassing voor alle ketenpartners (thuiszorgorganisaties, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en specialisten) die betrokken zijn bij de farmaceutische zorg 
voor patiënten die thuiszorg (1e lijnszorg) krijgen in de regio Assen. De regio komt overeen met de regio van de Centrale Huisartsendienst Drenthe, locatie Assen. Het protocol is vastgesteld door het ketenverband SamenZorg Assen.

Het verbeteren van medicatieveiligheid vraagt inzet van alle schakels in de keten: cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie. Verschillende overkoepelende 
partijen die betrokken zijn bij deze zorg zoals de KNMP, NVZA, ActiZ en Verenso hebben het initiatief genomen voor de Task Force medicatieveiligheid. Een belangrijk product van de Task Force is de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Deze gelden als uitgangspunt voor dit protocol.

Download het protocol hier.

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP