Combodart

Active ingredient: tamsulosine

The text below is about the active substance tamsulosine


Introductie

Tamsulosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen.

Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat. In sommige gevallen kan de arts het ook voorschrijven bij nierstenen.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Tamsulosine ontspant de spieren van blaas en prostaat.
 • Bij problemen met plassen door een vergrote prostaat.
  Wordt soms gebruikt om gemakkelijker nierstenen uit te plassen.
 • Merkt u binnen 6 weken geen verbetering? Dan heeft verder gebruik van dit middel geen zin.
 • Slik de capsule of de tablet heel door. Kunt u de capsule niet goed doorslikken? Dan mag u de capsule openmaken en de korrels heel doorslikken.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid door een te lage bloeddruk, maagdarmklachten, hoofdpijn en een verstopte neus.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan tamsulosine. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.


Werking

Prostaatvergroting

Verschijnselen
De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.

Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgt op den duur plasproblemen.

Werking
Tamsulosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet.

Tamsulosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat, kunt u binnen een week een verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

Behandeling
Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven dit middel voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of als u niet geopereerd wilt of kunt worden.

Lees meer over prostaatvergroting

Nierstenen

Oorzaak en verschijnselen
Wanneer bepaalde stoffen in de urine niet volledig oplossen, kunnen ze neerslaan. Deze neerslag kan aangroeien tot 'stenen' en dan de binnenkant van de blaas en urinewegen irriteren. Soms raakt een niersteen los en komt het in de urineleider terecht. Dan ontstaat een pijnaanval. Zo`n aanval van pijn heet een niersteenkoliek.

De pijn is vaak zo hevig dat u ook misselijkheid bent en moet braken. Meestal komt een niersteen binnen enkele dagen vanuit de urineleider in de blaas terecht, waarna u de steen uitplast.

Behandeling
In de dagen na de pijnaanval, kan de arts in sommige gevallen tamsulosine voorschrijven. Dit zou kunnen helpen de nierstenen beter spontaan uit te plassen.
Tamsulosine werkt bij zowel mannen als vrouwen in op de urinewegen.

Lees meer over nierstenen


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel. Dat is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadpleven.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt, bijvoorbeeld na het ontbijt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Lichte hoofdpijn, verstopte neus, blozen, hartkloppingen of een zwak gevoel. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.
 • Overgevoeligheidsreacties, zoals huidsuitslag, jeuk en zwakte. In zeldzame gevallen ontstaan er zwellingen in het gezicht, mond, tong of lippen. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor tamsulosine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof en in zeer zeldzame gevallen langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Het 'intraoperatief floppy iris syndrome' (IFIS). Dit is een erg zeldzame afwijking aan het oog die een staaroperatie kan verstoren. Als u binnenkort een staaroperatie moet ondergaan, overleg dan met uw arts of het nodig is dat u het gebruik van tamsulosine tijdelijk stopzet.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de capsule of de tablet in zijn geheel door met water, zonder te kauwen. Als u moeite heeft met het heel doorslikken van de capsule, kunt u deze openen. Neem de korreltjes dan wel in zonder te kauwen. De korrels zijn namelijk zo gemaakt dat ze de werkzame stof langzaam afgeven. U heeft hierdoor minder kans op bijwerkingen.

Wanneer?
Neem dit medicijn bij voorkeur in na een maaltijd. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken aan de hand van de resultaten.
Gebruikt u dit medicijn voor een vergrote prostaat? Het beste is het 6 weken te proberen. Als het na 6 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam om na 3 tot 6 maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het middel nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.


Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten en u gebruikt dit middel 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende capsule normaal inneemt? Neem de vergeten capsule dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten capsule dan over.


Verboden

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.


Wisselwerking

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel.


Handelsinformatie

Tamsulosine is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Omnic en als het merkloze Tamsulosine. Het is te verkrijgen in capsules en in tabletten met vertraagde afgifte.

Het is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen onder de merknamen Combodart en Vesomni en als het merkloze Dutasteride/Tamsulosine.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.