Arestal

Active ingredient: loperamide-oxide

The text below is about the active substance loperamide-oxide


Introductie

Loperamide-oxide remt de bewegingen van de darmen en zorgt voor samentrekking van de anus.

Het wordt gebruikt bij diarree.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Loperamide-oxide remt de bewegingen van de darmen. Het trekt ook de anus samen, waardoor u minder aandrang voelt.
 • Bij acute diarree, zoals reizigersdiarree.
 • De diarree stopt binnen enkele uren. Een dosis werkt 4 tot 6 uur.
 • Gebruikt u het bij acute diarree (bijvoorbeeld reizigersdiarree)? Ga naar de arts als u na 2 dagen nog altijd diarree heeft.
 • Stop zodra u 12 uur geen diarree meer heeft, of als de ontlasting vaster wordt.
 • Geef loperamide-oxide niet aan kinderen van 2 jaar of jonger. Jonge kinderen kunnen ernstig verstopt raken of suf worden. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben hier meer kans op. Uw arts zal het alleen voorschrijven aan kinderen ouder dan 2 jaar als ORS (druivensuiker met zout) onvoldoende helpt.
 • U kunt hoofdpijn krijgen en duizelig worden.
 • Ook maagdarmklachten komen voor, zoals buikpijn, misselijkheid, droge mond en winderigheid.
 • Door een te sterk effect kunt u ernstig verstopt raken. Waarschuw uw arts bij hevige buikpijn.


Werking

Diarree

Acute diarree ontstaat meestal door een darminfectie. U heeft waterige ontlasting, moet veelvuldig naar het toilet, krijgt last van winderigheid en buikkramp en voelt zich slap. Bij waterdunne diarree verliest het lichaam veel vocht. Wanneer het lichaam meer vocht verliest dan het opneemt, kan het uitdrogen.

Chronische diarree kan verschillende oorzaken hebben, zoals overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen of bepaalde darmziekten, zoals cystische fibrose, prikkelbaredarmsyndroom, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Behandeling
Chronische diarree wordt meestal behandeld door een van de oorzaken aan te pakken. Dat varieert per aandoening. Als dat niet mogelijk is, schrijft de arts soms loperamide-oxide voor.

Acute diarree gaat vanzelf over, meestal na een dag of twee, soms duurt het langer. Acute diarree kan geen kwaad, tenzij u veel vocht verliest en moet overgeven. Als iemand te veel vocht verliest, kan het lichaam uitdrogen. Vooral baby´s en oudere mensen kunnen snel uitdrogen. In dat geval is een glucose-zoutoplossing (ORS) de beste behandeling.

Wanneer de diarree erg lastig is, bijvoorbeeld bij bus- of vliegreizen, kunt u die tijdelijk proberen te stoppen met loperamide-oxide.

Dit medicijn wordt bij kinderen meestal pas gegeven als zij ouder dan twaalf jaar zijn en in elk geval niet bij kinderen onder de drie jaar. Zij zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen. Gebruik het alleen op voorschrift van uw arts.

Als de diarree gepaard gaat met bloed en slijm in de ontlasting en hoge koorts, kan dit wijzen op een ernstige infectie. U mag dit middel dan niet zomaar gebruiken, maar moet uw arts raadplegen.

Effect
Dit middel remt de bewegingen van de darmen en zorgt voor samentrekking van de anus. De darminhoud blijft daardoor langer in de darmen en wordt compacter. Bovendien worden vocht en zouten beter opgenomen.

Binnen enkele uren merkt u dat de diarree stopt. Eén dosis werkt vier tot zes uur.

Lees meer over diarree


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Misselijkheid, droge mond, winderigheid en buikpijn.
 • Ernstige verstopping, soms te merken aan een opgezwollen buik. Stop dan met het gebruik. Vooral kleine kinderen zijn hier gevoelig voor. Gebruik dit middel daarom niet bij kinderen onder de 3 jaar. Gebruik dit middel ook NIET als u aan een darmaandoening lijdt waarbij de doorgang van de darminhoud belemmerd is (de medische term hiervoor is een ileus of subileus).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Sufheid. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor. Gebruik het niet bij kinderen onder de 3 jaar en alleen op voorschrift van uw arts.
 • Braken en maagklachten.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Langdurig gebruik kan schadelijk zijn voor de darmen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek, op de verpakking of in de bijsluiter.

Hoe?
Bij diarree is sprake van veel verlies van lichaamsvocht en zouten. Vooral kinderen en ouderen hebben kans op uitdroging. Zorg daarom voor voldoende aanvulling van vocht en zouten, bij voorkeur met glucose-zoutoplossing (ORS). Vraag advies in uw apotheek.

Wanneer?
U kunt dit medicijn zowel voor, tijdens als na het eten innemen.

Hoe lang?

 • Acute diarree: gebruik dit medicijn slechts enkele dagen, totdat de klachten zijn verdwenen. Stop met het gebruik zodra de ontlasting vaster wordt of zodra u meer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft gehad. Als u na 2 dagen gebruik geen verbetering bemerkt, kunt u het beste uw arts raadplegen. Neemt u dan wat ontlasting mee voor verder onderzoek. Mogelijk gaat het om een darminfectie die moet worden behandeld.
 • Chronische diarree: volg de adviezen van uw arts op. Het kan zijn dat u na enige tijd met een lagere dosering toe kunt of dat het middel niet meer nodig is.


Vergeten

Heeft u het medicijn nog nodig, neem de dosis dan alsnog in.


Verboden

autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
U kunt alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel. Als u echter veel vocht verliest, is alcohol niet verstandig. U kunt beter veel water of thee drinken.

alles eten?
U mag alles eten wat u verdraagt.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreedt, is het volgende.

 • Tipranavir, een middel tegen hiv en aids. Loperamide kan de werkzaamheid van tipranavir verminderen. Overleg met uw arts hierover.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Zwangerschap

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

Gebruik bij acute diarree liever een glucose-zoutoplossing (ORS). Dit is verkrijgbaar bij de apotheek.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt namelijk in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bij het kind gemeld.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.


Handelsinformatie

Loperamide-oxide was met recept verkrijgbaar als tablet onder de merknaam Arestal. Loperamide-oxide is sinds december 2019 uit de handel.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.