U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Terug naar medicijninformatie

hydralazine

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

  Waarschuw dan een arts.

 • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.

 • Psychische klachten.

  Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

 • Seksuele stoornissen.

  Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Overgevoeligheidsreacties. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen.

  In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor hydralazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

 • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Een versnelde hartslag kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken.

  Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt. Uw arts schrijft meestal een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen.

 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad.

  Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt. Uw arts schrijft meestal een bètablokker of een nitraat tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree.

  Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.

 • Hoofdpijn, blozen en een rood gezicht.

  Meestal verdwijnen deze bijwerkingen weer vanzelf als uw lichaam gewend is geraakt aan dit middel. Blijft u last houden, raadpleeg dan uw arts.

 • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel.

  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

 • Trillen en bibberen, en spierkramp.

 • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen.

  Uw arts schrijft meestal een plastablet voor om deze bijwerking te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.

 • Verstopte neus.

  Deze bijwerking gaat meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Tintelingen in de ledematen of een doof gevoel.

  Dit wijst op een aandoening van het zenuwstelsel. Neem dan contact op met uw arts. Soms kan gebruik van vitamine B6 (pyridoxine) de bijwerking op het zenuwstelsel verminderen.

Bij langdurig gebruik gedurende meer dan 6 maanden:

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Chronische ontsteking van de huid en soms ook van gewrichten, nieren, lever en andere organen.

  Als deze verschijnselen ontstaan, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts waarschuwen. Na stoppen, verdwijnt deze bijwerking meestal weer geleidelijk. Indien langdurige behandeling nodig is, zal de arts uw bloed regelmatig onderzoeken om deze bijwerking tijdig op te sporen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP