alfuzosine

Introductie

Alfuzosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen.

Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat.


Instructiefilmpje

Film 1 - Slikken van medicijnen


Highlight

 • Alfuzosine ontspant de spieren van blaas en prostaat.
 • Bij problemen met plassen door een vergrote prostaat.
 • Merkt u binnen 6 weken geen verbetering? Dan heeft verder gebruik van dit middel geen zin.
 • Tabletten met gereguleerde afgifte (te herkennen aan SR, XR, of MGA): heel doorslikken.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid door een te lage bloeddruk, griepachtige verschijnselen zoals hoofdpijn en moeheid, maagdarmklachten en een droge mond.
 • Heeft u last van duizeligheid? Neem alfuzosine dan in voor u gaat slapen.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan alfuzosine. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.


Werking

Prostaatvergroting

Verschijnselen
De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.
Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgen op den duur plasproblemen.

Werking
Alfuzosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Alfuzosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat kunt u binnen een week een verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

Behandeling
Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven dit middel voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of u niet geopereerd wilt of kunt worden.

Lees meer over prostaatvergroting


Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat over het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, zwak gevoel en moeheid.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn en diarree. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door op ijsblokjes te zuigen. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid, u merkt dit aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij ernstige klachten uw arts. Zeer zelden treedt een 'angio-oedeem' op. Dit is een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor alfuzosine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Verstopte neus en blozen kunnen voorkomen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof, langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan 4 uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Verandering van het gezichtsvermogen. Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het Floppy Iris Syndroom (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie complicaties aan het oog optreden. Meld het aan uw arts als u een staaroperatie moet ondergaan.
 • Vochtophoping rond de enkels (oedeem) of hartkloppingen. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Dit medicijn kan hartkloppingen geven en de bloeddruk verlagen. Dit kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Overleg hierover met uw arts.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts. Mensen met een ernstig verminderde leverwerking mogen dit medicijn niet gebruiken.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen


Gebruik

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De tabletten met vertraagde afgifte, te herkennen aan SR, XR of MGA, moet u heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. U kunt dit middel het beste na de maaltijd innemen. Gebruikt u dit middel 1 keer per dag? Neem het dan na de avondmaaltijd. Als u last heeft van duizeligheid, kunt u het middel het beste voor het slapengaan innemen.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten. Het beste is om het 6 weken te proberen. Als het na 6 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam om na 3 tot 6 maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het medicijn nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.


Vergeten

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.


Verboden

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.


Wisselwerking

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst alfuzosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u alfuzosine gebruikt teveel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de alfuzosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. U zult dan geen last krijgen van duizeligheid.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Stoppen

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.


Handelsinformatie

Alfuzosine is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Xatral en als het merkloze Alfuzosine in tabletten.


Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.