U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Huisregels

Er zijn door de apotheek huisregels opgezet omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen en heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. 


Normen en waarden
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. 
Hiermee bedoelen wij o.a.: 
- Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
- Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek. 
- Blijf van andermans eigendommen af.
- Beschadig niets en niemand.

Agressie, intimidatie en geweld
De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Minder valide
In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Parkeren
Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Meenemen van folders
Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. 

Calamiteiten
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken
Roken is niet toegestaan.

Mobiel bellen
Mobiel bellen is alleen toegestaan in het uiterste geval.

Honden
Honden, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. 

EEN GREEP UIT ONS ONLINE ASSORTIMENT

Copyright © 2019 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP