Met spoed een recept ophalen buiten openingstijden?

Wilt u met spoed een recept ophalen buiten de openingstijden van uw Service Apotheek? Dan kunt u daarvoor terecht in de dienstapotheek.

Breng altijd uw geldige legitimatie (rijbewijs, ID-kaart of paspoort), zorgverzekeringspasje, en pinpas of contant geld mee.

In uw buurt kunt u hiervoor terecht bij:

Het kan zijn dat de kosten van deze spoedzorg hoger uitvallen dan de kosten van uw eigen Service Apotheek. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: www.apotheek.nl/actueel/kosten-spoedzorg-dienstapotheek.

Het bekijken van uw medische gegevens

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat een dienstapotheek kan zien welke medicijnen u gebruikt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kijken of bepaalde medicijnen wel samen gaan. Zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als u dat goed vindt. En alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Heeft u nog geen toestemming gegeven? Regel dat dan zelf op www.ikgeeftoestemming.nl of vraag hiernaar in de apotheek.